Pracovní plocha programu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
Pracovní plocha programu

Obrázek 670. Pracovní plocha programu. 

Celá aplikace se skládá z jednotlivých záložek, můžeme jim říkat třeba nástroje (například Rozvrh, Nastavení, Předmět, …). Každá z těchto záložek je ve výchozím stavu ukotvena na nějaké místo v aplikaci. Máte však možnost si tyto záložky uspořádat libovolně na obrazovce (a dokonce i na více obrazovkách, pokud máte například 2 monitory) — najedete myší na název záložky, chytnete ji levým tlačítkem a začnete (se stále stisknutým tlačítkem) záložku někam přetahovat. Uvidíte plochy, kam by se v daném místě záložka uložila. Vyzkoušejte si různá umístění záložek a pokud by se vám nějaká ztratila, vypněte a znovu spusťte program — rozložení záložek zůstane zachováno, ztracené záložky se opět objeví:

Přesun nástroje mimo hlavní okno

Obrázek 671. Přesun nástroje mimo hlavní okno. 

Výsledné rozložení — na ukázku

Obrázek 672. Výsledné rozložení — na ukázku. 

Program si dané rozložení nástrojů, velikosti vyhledávacích okýnek, pořadí sloupečků ve všech tabulkách (přetažením záhlaví sloupců tabulek můžete měnit jejich pořadí), vybraný režim řazení v tabulkách (kliknutím na záhlaví sloupců tabulek můžete měnit řazení tabulky) a i veškerá nastavení pamatuje i pro příští spuštění.

Technická poznámka

Soubory s nastavením programu se ve Windows XP/2000/Vista ukládají do profilu uživatele do podadresáře .rozvrhEditor. Tedy například (pro uživatele PEPA) do adresáře C:\Documents and Settings\PEPA\.rozvrhEditor. V případě závažnějšího rozbití nastavení programu může pomoci všechny soubory v tomto adresáři smazat — program naběhne ve výchozím nastavení.