Vyhledání a zobrazení rozvrhu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Po spuštění programu je pole pro rozvrh prázdné — jak tedy zobrazíme nějaký rozvrh a jak vůbec vyhledávání rozvrhů funguje?

Filtr rozvrhových akcí

Další možností, kterou lze použít, je tzv. filtr rozvrhových akcí. Tento filtr lze připojit k libovolnému vyhledávání a jedná se o dodatečné filtrování rozvrhových akcí, které chcete zobrazit. Vyhledáte si tedy zcela běžně např. rozvrh předmětu, ale chcete vidět pouze akce V přípravě — otevřete si filtr a zadáte příslušné kritérium.

Poznámka

Někteří rozvrháři používají pole poznámkakontakt pro zapisování různých svých interních informací a označení akcí. Proto jsou tato pole ve filtru uvedena také a mají ještě jednu zvláštní schopnost navíc — když se jako první znak zadaného kritéria uvede vykřičník (!), znamená to ve výsledku negaci tohoto kritéria. Kritérium !%moje% vybere jen ty akce, u kterých není v kontaktu/poznámce uveden řetězec moje.

Dokud je filtr otevřený (tj. tlačítko je žluté a filtr je vidět), aplikuje se na všechny nově vyhledávané rozvrhy (proto je také schválně zobrazený, aby na to někdo nezapomněl). Jakmile se filtr zavře, od dalšího vyhledávání rozvrhu již nebude aplikován.

Filtr rozvrhových akcí

Obrázek 677. Filtr rozvrhových akcí. 

Pokud chcete filtr mít stále aplikován, ale vadí Vám, že zabírá příliš mnoho místa na obrazovce, můžete jej dočasně schovat kliknutím na ikonku vedle nápisu Filtr RA (viz obrázek).

Historie vyhledávání

Každé vyhledávání, které provedete, se ukládá do historie vyhledávání pro danou entitu (např. místnost). Abyste příště nemuseli zadávat stále pořád dokola ta samé kritéria, je možno již zadané kritérium rychle znovu použít. K takovémuto znovupoužití slouží vždy malé tlačítko s šipečkou, které je těsně přilnuto k jinému tlačítku (např. k tlačítku Předměty nebo Hledat).

Historie vyhledávání

Obrázek 678. Historie vyhledávání. 

V zobrazeném menu se objeví seznam vámi nadefinovaných entit (viz dále nástroj Moje entity) a následuje seznam posledních 15 vyhledávacích kritérií. Kliknete-li na jednu z nich, provede se vyhledání podle tohoto kritéria.

TIP! Pokud vyhledáváte místnosti a máte vybránu jednu či více rozvrhových akcí (které mají stejnou místnost), máte navíc možnost nechat si vyhledat rovnou podobné místnosti!