Podobné místnosti

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Rozvrháři často potřebují přesunout rozvrhovou akci do nějaké jiné místnosti a často říkají, že potřebují vyhledat nějakou podobnou místnost. Aplikace pro obsahuje sice jednoduchý a strojově snadno zvládnutelný mechanismus, ale myslím si, že by mohl být pro mnohé užitečný.

Aplikace totiž dovoluje nastavit (nástroj Nastavení, záložka podobné místnosti), jaké místnosti považujete za podobné. Následující obrázek to jasně vysvětluje — můžete si říct, zda za podobné považujete místnosti ve stejné lokalitě, budově, zda hledat jen platné místnosti, zda musejí mít stejný typ, společný fond, pracoviště, které je vlastní. A dále také poměrně užitečnou položku — můžete nastavit, jak moc se může lišit jejich kapacita. A to směrem nahoru i dolů zvlášť — často potřebujete místnost alespoň tak velikou, jako je ta původní, ale nemusí být zas o moc větší.

Máte-li takto nastaveny podobné místnosti, poté se vám v kontextovém menu rozvrhové akce nabízejí vždy přímo podobné místnosti k té místnosti, ve které akce je:

Dále se pak v menu historie vyhledávání místností zobrazuje nabídka Podobné v případě, že máte vybránu buď jednu rozvrhovou akci anebo více rozvrhových akcí se stejnou místností: