Počet narozvrhovaných akcí předmětu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tato kontrola úzce souvisí s kontrolou délky akcí. Kontrola hlídá, zda je u předmětu narozvrhováno správné množství přednášek, cvičení a seminářů — dle položek uvedených u předmětu. V případě, že nějaké rozvrhové akce chybí či přebývají, je tato kontrola zobrazena u všech rozvrhových akcí daného předmětu i v nástroji kontroly.

Funkčnost této kontroly se tedy přímo odvíjí od vyplněného políčka u předmětu počet paralelek. V případě, že je vyplněno, pak lze přesně kontrolovat počty narozvrhovaných akcí. V případě, že políčko vyplněno není, nemá aplikace počet akcí s čím porovnávat. V tom případě dokáže pouze rozpoznat, že například předmět má mít cvičení (neví kolik, ale nějaká má mít, protože počet jednotek cvičení je nenulový) — a v případě že cvičení není narozvrhováno vůbec, upozorní na to.

Varování

Aby mohly být akce zkontrolovány touto kontrolou, musejí být umístěny přímo do časové řady, nesmějí být mimo ni! V případě, že jsou akce umístěny v čase mimo vyučovací hodiny, nemůže aplikace přesně a spolehlivě stanovit počet vyučovacích hodin akcí.