Undo neboli funkce Vrátit zpět

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V každé běžné kancelářské aplikaci (Word, Excel, …) je k dispozici možnost vrátit zpět úpravy, které jste třeba omylem provedli. Funkci se říká Undo, v češtině překládané jako Vrátit změny a obvykle se provádí klávesovou zkratkou Ctrl+Z.

V editoru rozvrhu je tato funkce k dispozici pro všechny operace, které se provádějí s rozvrhovými akcemi a pro změny pohledů na rozvrh. Tedy například pokud změníte jen nastavení programu či vytvoříte nový seznam Vašich entit, na to se funkce Undo nevztahuje. Seznam operací, které lze vzít zpět:

  • Vytvoření / Změna / Smazání rozvrhové akce
  • Spojení do skupiny / odebrání ze skupiny akcí
  • Změna přiřazených kroužků k akci
  • Změna přiřazených učitelů k akci
  • Změna zakázaných akcí přiřazených k akci
  • Změna aktuálního pohledu na rozvrh — přepnutí aktuálního rozvrhu, změna osy Y, schování položek osy Y atd.
  • Změna období programu.
Nástroj historie

Obrázek 736. Nástroj historie. 

K funkci Undo je přiřazen Nástroj historie, kde můžete jednotlivé položky historie vidět. Vždy je možno vzít zpět pouze tu nejaktuálnější položku a tedy se zpět vracet postupně (přeskakovat by ani často nemuselo být možné).

Varování

Celá historie se ztrácí při vypnutí programu! Berte funkci Undo spíše jako užitečnou pomůcku pro případ nehody (dokáže obnovit např. i smazané akce) než jako součást práce.