Kontextové menu kontrol

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Toto menu lze vyvolat kliknutím pravým tlačítkem v tabulce kolizí nebo kontrol. Menu obsahuje jednak společné prvky pro každý typ kontroly a kolize (ty jsou popsány zde), jednak položky specifické pro každý typ kontroly (například pro kontrolu plánu rozvrhové akce je objeví položka umožňující nastavit plán akce na správnou hodnotu atd.).

Kontextové menu kontrol

Obrázek 732. Kontextové menu kontrol. 

Pokud vyvoláte kontextové menu akce nad rozvrhovou akcí, která obsahuje nějaký problém (kolizi či kontrolu), bude součástí menu i kontextové menu kontrol.

Společnými položkami pro všechny druhy kontrol i kolizí jsou Výjimky (více o výjimkách viz kapitola o kontrolách):

  • Nekontrolovat již u této akce. Vytvoří výjimku, která zajistí, že se již tato kontrola u této akce nebude provádět.

  • Nekontrolovat již u tohoto předmětu. Vytvoří výjimku, která zajistí, že se již tato kontrola u tohoto předmětu nebude provádět.

  • Nekontrolovat již u této místnosti. Vytvoří výjimku, která zajistí, že se již tato kontrola u této místnosti nebude provádět.

  • Nekontrolovat již u jednorázových akcí. Vytvoří výjimku, která zajistí, že se již tato kontrola nebude provádět u žádných jednorázových akcí.

  • Zcela vypnout tuto kontrolu. Zcela vypne tuto kontrolu.

Dále se nabízí možnost Dát akci do schránky pro případ, kdy se problémem chcete zabývat až později a nechcete na něj zapomenout — více viz tipy a triky schránky.