Zakázané akce

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Co jsou to vlastně zakázané/povolené akce? Ke každé rozvrhové akci lze přiřadit seznam omezení. Tato omezení určují, kteří studenti si budou moci posléze danou rozvrhovou akci vybrat a zapsat. Tato omezení jsou dvojího druhu — buď řeknete pouze kteří studenti si danou akci zapsat mohou (a jiní na ni smět nebudou) anebo naopak přístup na akci některým studentům zakážete (a ostatní si ji zapsat mohou).

První případ vyřešíte přidáním tzv. povolených akcí k rozvrhové akci. Názvosloví je trochu matoucí, protože obecně se tato omezení nazývají prostě zakázané akce. V tomto případě tedy přidáme k rozvrhové akci podmínku a u ní řekneme, že se jedná o podmínku povolující. V druhém případě naopak budeme přidávat podmínku zákazovou.

Pro zadávání těchto omezujících podmínek je možno použít několik způsobů. Vzhledem k tomu, že budete nakonec používat jen několik druhů podmínek a budete je neustále opakovaně přiřazovat k rozvrhovým akcím, je více než vhodné si je nadefinovat v nástroji Moje entity. Pak již nebudete muset vždy vyplňovat parametry zakázané akce, ale pouze vyberete ze svého seznamu předdefinovaných entit.

V každém případě se setkáte s formulářem pro zadání parametrů zakázané akce, ať jej vyvoláte odkudkoliv. Jaké omezující podmínky lze uvést?

Zadání zakázané akce

Obrázek 751. Zadání zakázané akce. 

  • Zakázaná/Povolená. Jedná se o zakázanou nebo povolenou akci? Tj. jaký typ podmínky zadávám — zakazuji určité skupině studentů přístup na akci nebo jej naopak povoluji? U rozvrhové akce je možno mít více přiřazených zakázaných akcí, ale všechny musejí být vždy stejného typu.

  • Ročník. Omezuje se pouze na studenty v daném ročníku studia.

  • Místo. Omezuje se pouze na studenty v daném místě studia.

  • Program / Obor / Kombinace. Omezuje se pouze na studenty na daném programu/oboru/kombinaci. (pozor, na kombinaci se zatím v editoru rozvrhu nebere ohled — je možno ji uložit k akci, ale editor zatím s kombinací nepočítá pro kontroly)

  • Fakulta. Omezuje se pouze na studenty na dané fakultě.

  • Forma. Omezuje se pouze na studenty s danou formou studia.

  • Typ. Omezuje se pouze na studenty s daným typem studia.

Používání zakázaných akcí doporučujeme minimálně v souvislosti s formami studia. Často je součástí jednoho předmětu několik rozvrhových akcí určených pouze pro kombinovanou formu studia. Tyto akce dělají ve zbytku předmětu chaos. Ideální situace by byla vytvořit pro kombinovanou formu extra předmět, často tomu ale tak není. Proto je třeba použít zakázané akce a omezit přístup pouze pro studenty kombinované. Výhodou pak bude fakt, že aplikace poté bude vědět, že akce nepatří do prezenčního studijního plánu a nebude akci v tomto plánu ukazovat ani s ní řešit kolize. Více viz kapitola o studijních plánech.