Rozsah týdnů akce

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Kontrola, která se hodí v případech, kdy je v kalendáři uveden rozsah semestru na nějaké období, avšak vy rozvrhujete například pro fakultu, která má svoje vyučovací období kratší. Takto to funguje na školách, kde mají různé fakulty různě nastavené začátky a konce semestru. Nemůžete tedy rozvrhovat akce s typem týdne Každý, musíte dělat typ týdne Jiný a určovat příslušné rozsahy Týden OD-DO ručně. Této kontrole tedy nastavíte ten rozsah týdnů, který je pro Vás ten "základní" — čili obvykle ten, který je shodný s délkou semestru vaší fakulty. Kontrola Vás pak upozorňuje na rozvrhové akce, které mají nastaven jiný rozsah týdnů, než jste si zvolili (jednorázové akce jsou ignorovány).

U této kontroly si tedy můžete nastavit rozsah týden OD-DO pro zimní a letní semestr zvlášť.