Klávesové zkratky

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

První tipem pro výrazné urychlení práce je používání klávesových zkratek, kdekoliv je to jen možné.

Globální klávesové zkratky — platí ať jste zrovna v programu kdekoliv, tj. nemusí být zrovna vybrán rozvrh či nějaká rozvrhová akce:

 • F6Nová rozvrhová akce

 • F4Duplikace vybraných rozvrhových akcí

 • F5Znovunačtení aktuálního rozvrhu z databáze

 • Ctrl+TExport aktuálně zobrazeného rozvrhu do PDF či HTML

Klávesové zkratky týkající se rozvrhu či vybraných rozvrhových akcí:

 • šipka doprava, dolevaStejně jako kolečko myši — posun vybraného rozvrhu doprava nebo doleva v seznamu nalezených entit (nad rozvrhem).

 • F10Uložení vybraných akcí do databáze

 • DeleteSmazání vybraných akcí

 • Ctrl+ZFunkce Undo.

 • MezerníkZobrazení kolizního prostoru akce. Více viz informace o kolizích.

 • Ctrl+AVybrání všech rozvrhových akcí

 • Ctrl+GSpojení vybraných akcí do skupiny

 • GPokud vyberete jednu z akcí patřících do skupiny, pak lze touto klávesou vybrat všechny akce, které do dané skupiny patří.

 • Ctrl+Shift+GZrušení vybraných skupin

 • F2Otevře rychlý editor vybraných rozvrhových akcí

 • F3Otevře hromadný editor vybraných rozvrhových akcí

 • Ctrl+šipka dolevaPřesun vybraných akcí na první volné místo v čase směrem vlevo

 • Ctrl+šipka dopravaPřesun vybraných akcí na první volné místo v čase směrem vpravo

 • VPřevedení akce do její vlastní vrstvy. V případě, že akce ve vlastní vrstvě již je, tak naopak vrácení akce z její vrstvy do vrstvy aktuálního rozvrhu.

 • Ctrl+PZkratka pro zobrazení kontextového menu, podmenu Předmět

 • Ctrl+MZkratka pro zobrazení kontextového menu, podmenu Místnost

 • Ctrl+Shift+MZobrazení vyhledání místnosti pro vybranou akci

 • Ctrl+Shift+UZobrazení vyhledání hlavního učitele pro vybranou akci

 • Ctrl+Shift+KZobrazení vyhledání a následné přidání kroužku pro vybranou akci

 • Ctrl+DZkratka pro zobrazení kontextového menu, podmenu Den

 • Ctrl+Alt+PNastaví vybraným akcím typ přednáška

 • Ctrl+Alt+CNastaví vybraným akcím typ cvičení

 • Ctrl+Alt+SNastaví vybraným akcím typ seminář

 • Ctrl+FVytvoření fiktivní akce k vybrané akci

Klávesové zkratky v políčkách formulářů:

 • TabPřesun do dalšího políčka formuláře

 • Shift+TabPřesun do předchozího políčka formuláře

 • F9Je-li kurzor umístěn v políčku, ke kterému patří dohledávač (ikonka ), můžete do políčka zapsat prvních několik písmen hledané položky a stisknout tuto klávesu. Hodnota bude okamžitě dohledána, případně (v případě více výsledků) bude zobrazeno okno s výsledky.