Prohození akcí

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Často se stává, že potřebujete prohodit dvě rozvrhové akce. Buď jim jen vystřídat časy (tj. dny a hodiny), nebo je prohodit i s místnostmi. Abyste nemuseli tuto akci provádět ručně, vyberte si obě zvolené akce (s použitím klávesy Ctrl vyberte obě) a na jednu z nich klikněte pravým tlačítkem myši, vyvoláte tak kontextové menu akce.

Máte-li vybrané dvě rozvrhové akce, je v menu jako první položka možnost prohození. Můžete prohodit akcím jejich místnosti, jejich časy (tj. den a čas) anebo obojí (místnost i čas).