Dohledávač

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Dohledávač () je pomocná komponenta, která má uživateli usnadnit hledání v rozsáhlých seznamech (pracovišť, předmětů, vyučujících apod.).

Dohledávač je vázán na textové pole formuláře a jeho funkci lze spustit kliknutím na ikonu zaměřovače vpravo, v těsné blízkosti tohoto pole anebo použití klávesy F9. Dohledávač bere při prohledávání seznamu možných položek ohled na text zadaný v přilehlém textovém poli. Ve většině případů tedy stačí do pole před dohledávačem zapsat počátečních několik písmen (např. příjmení učitele) a stisknout F9.

Dohledávač se po prohledání seznamu chová následujícím způsobem:

  • Pokud byl nalezen právě jeden odpovídající výsledek: 

    • Okamžitě doplní tento výsledek do textového pole.

  • Pokud bylo nalezeno více odpovídajících výsledků (a nebo žádný): 

    • Zobrazí vyhledávací formulář pro daný typ vyhledávané entity s vyplněnými kritérii vyhledávání a přímo se seznamem dohledaných položek. Kurzor je umístěn na první dohledané položce, lze tedy přímo šipkami na klávesnici vybrat požadovanou položku a klávesou Enter vyhledávací okno zavřít a vybraný výsledek tak doplnit do textového pole.