Parametry z oblasti: Přijímačky

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • DMS_UCHAZECI. Nabízet uchazeči možnost, informovat ho o kladném rozhod. v rámci IS

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','S'

  Zda se má uchazeči nabízet možnost zaškrtnout, že chce informovat o kladném rozhodnutí v rámci informačního systému. A - zobrazit checkbox pro vyjádření souhlasu, ale implicitně ho nezaškrtávat, S - zobrazit checkbox pro vyjádření souhlasu a implicitně ho zaškrtnout, N - nezobrazovat checkbox pro vyjádření souhlasu.

 • PJ0025_FORMAT_TISKU. Formát tisku elektronické přihlášky z PJ0025

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A4','A3'

  Není-li parametr nastaven, tiskne se přihláška ve formátu A3

 • PR_DETAIL_INFO. Informační text zobrazovaný u detailů přijímacího řízení.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Informační text zobrazovaný u detailů přijímacího řízení. Vždy musí být vyplněn český text a může následovat anglický text oddělený znakem '|'.

  Informační text zobrazovaný u detailů přijímacího řízení. Vždy musí být vyplněn český text a může následovat anglický text oddělený znakem '|'.

 • PR_GRAF_PORADI. Zda zobrazit grafy pořadí uchazeče a kde

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Zda zobrazit grafy pořadí uchazeče a kde. Obsahuje-li hodnota parametru znak C, bude zobrazen graf celkového pořadí u přijímací zkousky. Obsahuje-li hodnota parametru znak P, bude zobrazen graf u jednotlivých předmětů.

 • PR_INFO_UCHA. Informace, které se vypíší v portletu s přijímacím řízením

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Parametr obsahuje informace, které se vypíší v portletu s přijímacím řízením. Obsahuje bud jen jednu část - český text a nebo může obsahovat nepovinnou druhou část za oddělovačem (kolmítkem) - anglický text.

 • PR_KOMPLETNI. Default hodnota pro položku Kompletní v PŘ

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Pokud není hodnota položky pomocí parametru zadána, vloží se do každého nového záznamu hodnota 'N'.

 • PR_KONEC_PRIJIMACIHO_RIZENI. Datum, kdy je na fakultě ukončeno přijímací řízení pro daný akad. rok

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Pro každý akademický rok, pro který se přijímací řízení provádí (provádí se např. na jaře 2018 pro následující akademický rok, tedy 2018/19) se stanovuje datum ukončení přijímacího řízení. Tento datum je důležitý, protože den po něm se např. dle požadavku GDPR anonymizují údaje uchazeče, které již nejsou potřeba pro případné další správní řízení či pro statistické účely. Pokud datum nebude pro daný akademický rok uveden, bere se jako datum 30.9. daného roku (např. pro akademický rok 2018/19 to tedy bude 30.9.2018).

 • PR_MATRIKA_TERMINY. Termín zápisu přiřadit uchazeči pouze k jednomu oboru stud. programu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A se kontrola zapíná, pak je zajištěno, že uchazeč půjde převést mezi studenty bez problémů. Jinak může být problém při převodu kvůli matrice, která vyžaduje unikátní osobu, studijní program a datum zápisu do studia.

 • PR_ORION_LOGIN_INFO. Text informující uchazeče o jeho přiděleném orion (školním) loginu.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Text informující uchazeče o jeho přiděleném orion (školním) loginu, můžete uvést dvě jazykové varianty oddělené znakem | (nejdřív česká, pak anglická). Text ORIONLOGIN bude nahrazen hodnotou školního loginu. Celá informace je zobrazena pouze, pokud již uchazeč má vedený již adekvátní záznam o osobě v modulu studia a v tabulce ORION je k němu přiřazeno uživatelské jméno.

 • PR_OSUD_UCHA_STUD. Určuje, které položky se nepřenáší při přenosu přihl. mezi studenty

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen ETZ

  Parametr určuje, které položky se nebudou přenášet při přenosu přihlášky mezi studenty. Parametr obsahuje písmena, kde každé znameníá určitou položku. Položky jsou: - E .. EMAIL - T .. TELEFON - Z .. ZDR_SPECIFIKA Parametrem je libovolná kombinace písmen ETZ. y

 • PR_PJ_PORADI. Pořadí zobrazení příjmení a jména pro vkládání v přijímacím řízení

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'PRIJMENI_JMENO'

  Přehodit pořadí položek příjmení a jméno ve formulářích Zadání uchazeče po oborech (PJ0020)Zadání uchazeče jednotlivě (PJ0021)

 • PR_POPLATEK. Default hodnota pro položku Poplatek v PŘ

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Pomocí parametru je možné zadat hodnotu poplatku, která se bude vkládat do všech nových záznamů.

 • PR_URL. WEBovská adresa zobrazující se v prohlížeči přijímacího řízení

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Na této adrese nalezne uchazeč informace o studiu na příslušné vysoké škole.

 • PR_VULE_ZAPSAT_LZE_MENIT. Je-li hodnota N, uchazec nemůže změnit zadanou vůli k zápisu.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je nastaveno na hodnotu N, uchazec nebude moci změnit jednou zadanou vůli k zápisu ke studiu v aplikaci přijímačky-výsledky.

 • PR_WEB_DATUM_NAR. Zobrazit datum narození uchazeče?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Slouží pro uchazečovu kontrolu, zda jde skutečně o něj

 • PR_WEB_INICIALY. Zobrazit iniciály uchazeče?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Má mít uchazeč při vstupu do systému povinnost zadávat i své iniciály? Slouží pro odstranění jevu, kdy někdo projede databázi postupně a bude si statisticky zjišťovat výsledky ostatních uchazečů

 • PR_WEB_NUTIT_EPR. Má uchazeč použít k zobrazení výsledků přij. řízení e_přihlášku A/N?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Specifikuje, zda má aplikace "Uchazeč / Přijímací řízení" nutit uchazeče použít k zobrazení výsledků přijímacího řízení e-přihlášku. Pokud je nastaveno A, pak aplikace na této stránce zobrazí výsledek přijímaček pouze těm, kteří e-přihlášku nepodávali (podali buď papírovou přihlášku a nebo je referentka zadala ručně) a těm, kteří ji podali, zobrazí odkaz do e-přihlášky (donutí je tedy přihlásit se).

 • PR_WEB_OC. Zobrazit oborové číslo uchazeče?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Z parametrů PR_WEB_UCPR_WEB_OC může být nastaven na A buď jeden, nebo oba. Pokud budou na A nastaveny oba, má uchazeč možnost si vybrat, který údaj zadá. Systém vyhodnocuje postupně PR_WEB_UC a pak PR_WEB_OC.

 • PR_WEB_PORADI. Jaké se má zobrazovat pořadí v přijímacím řízení uchazečům na webu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NIC','VYHOVEL_BODY','BODY'

  Na strankách, kde si může uchazeč zkontrolovat, jak dopadl u přijímacího řízení zobrazit nebo nezobrazit celkové pořadí. Buď nejprve ty, co vyhověli seřazené podle bodů a potom ty co nevyhověli seřazené podle bodů nebo jen seřazené podle bodů.

 • PR_WEB_PREDMETY_BODY. Zda zobrazit body z předmětu nezávisle na zobrazení celkových bodů?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NEZAVISLE','ZAVISLE'

  Uchazeči na portále zobrazujeme výsledky za jednotlivé předměty a také celkové body, které získal. Zobrazení celkových bodů u daného přijímacího oboru se dá ovládat v PJ0040. Tento parametr říká, zda se získané body z jednotlivých předmětů mají zobrazovat NEZAVISLE na nastavení, zda zobrazovat celkové body (tj. získané body z předmětu se budou zobrazovat spolu s ostatními udaji o předmětu) nebo ZAVISLE, tj. pokud se maji zobrazit celkové body, tak se zobrazi i body u jednotlivych předmětů a jinak nikoliv. Pokud parametr nebude nastaven, bere se jako by byl nastaven na NEZAVIISLE.

 • PR_WEB_UC. Zobrazit univerzitní číslo uchazeče?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • PR_WEB_URL. URL pro kontrolu výsledků přijímacího řízení uchazečem

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL pro kontrolu výsledků přijímacího řízení uchazečem

 • PR_WEB_ZTOTOZNENI_DATUM_DO. Do jakého dne (včetně) se má nabízet možnost ztotožnění?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Je možno omezit, do jakého posledního dne (včetně) je umožněno ztotožnění uchazečům u přijímacího řízení. Je to roční parametr, pro každý ak. rok přijímaček lze nastavovat zvlášť.

 • PR_WEB_ZTOTOZNENI_KDY. Kdy se má uchazeči nabídnout ztotožnění?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'PO_PRIJETI'

  V jaký okamžik nabízet uživatelům možnost ztotožnění. Hodnota 'PO_PRIJETI' znamená u výsledků přijímacího řízení v případě, že byl daný uchazeč přijat.

 • PR_WEB_ZTOTOZNENI_MAX_POKUSU. Jaký je maximální počet pokusů při neúspěchu o ztotožnění?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Lze nastavit maximální počet pokusů o ztotožnění. Po vyčerpání pokusů musí zasáhnout studijní referentka a stav ztotožnění nastavit sama.

 • PR_WEB_ZTOTOZNENI_NEUSPECH_TXT. Text, který se zobrazí uchazeči po vyčerpání pokusů.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Informační text, který je uživateli zobrazen v případě, že se ztotožnění nezdařilo (již definitivně - např. po vyčerpání pokusů).

 • PR_WEB_ZTOTOZNENI_SOUHLAS. Text souhlasu zobrazený před umožněním ztotožnění. Lze HTML. - CZ | AN

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Text souhlasu, který je uživateli zobrazen se zaškrtávátkem jako podmínka k odsouhlasení předtím, než je umožněno ztotožnění.

 • PR_WEB_ZTOTOZNENI_STATY_OBC_NE. Seznam výjimek-kódů států občanství uchazeče-ztotožnění se nevyžaduje

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Seznam výjimek - kódů států občanství uchazeče, pro které ztotožnění nevyžadovat. Jedná se o ty dvoupísmenné kódy států (viz formulář CI0030).

 • PR_WEB_ZTOTOZNENI_VYSVETLENI. Text, který se zobrazí uchazeči nad tlačítkem pro ztotožnění.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Informační text zobrazený uživateli v místě, kde se v aplikaci provádí ztotožnění. Není-li nastaven, zobrazí se výchozí ("default") text.

 • PR_ZOBRAZIT_INFORMACE_U_BODU. Zobrazit v PŘ a v e-přihl text z PJ0040 "Informace u bodu" (A/N)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Určuje, zda v portletu s výsledky přijímacího řízeni (a v e-přihlášce) bude vidět textová informace z formuláře PJ0040 "Informace u bodu". Ve výchozím případě (není-li parametr nastaven) informace vidět bude.