Parametry z oblasti: Rozvrhy

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • DEADLINE_ROZVRH. Časové omezení pro přípravu rozvrhu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Nastavení tohoto parametru umožňuje znemozní změny (včetně vkládání či mazání) rozvrhových akcí. Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Pokud je nastavena globální hodnota, pak platí pro všechny akademické roky (i budoucí). Datum udává první den, kdy již nelze změny provádět, tj. např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Omezení neplatí pro role adminstrátor, prorektor a univerzitní rozvrhář

 • DEADLINE_ROZVRH_LS_ZOBRAZIT_OD. Čas.omezení pro zobrazení rozvrhu LS daného ak. roku - od kdy zobrazit

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Udává datum, od kterého budou teprve vidět rozvrhové akce na letní semestr daného akademického roku na portálu v rozvrzích. Lze použít v případech, kdy nechcete, aby uživatelé viděli rozpracované rozvrhy, které rozvrháři teprve vytvářejí. Přihlášení uživatelé s rolemi rozvrháře či administrátora vidí vždy rozvrhy všechny.

 • DEADLINE_ROZVRH_VYJIMKY. Uživatel. role, oddělené čárkou, které mají výjimku z DEADLINE_ROZVRH

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Kombinace vybraných uživatelských rolí

  Další uživatelské role, oddělené čárkou, které mají výjimku z DEADLINE_ROZVRH. Povoleny jsou role: FS - fakultní superrozvrhář a FR - fakultní rozvrhář.

 • DEADLINE_ROZVRH_ZS_ZOBRAZIT_OD. Čas.omezení pro zobrazení rozvrhu ZS daného ak. roku - od kdy zobrazit

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Udává datum, od kterého budou teprve vidět rozvrhové akce na zimní semestr daného akademického roku na portálu v rozvrzích. Lze použít v případech, kdy nechcete, aby uživatelé viděli rozpracované rozvrhy, které rozvrháři teprve vytvářejí. Přihlášení uživatelé s rolemi rozvrháře či administrátora vidí vždy rozvrhy všechny.

 • POVOLIT_ZMENU_MISTNOSTI. Uživatel katedra může měnit místnost pro rozvrh. akci

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • ROZVRHAR_LS_TYDEN_MAX. Pro LS, jaké max. číslo týdne může rozvrhář použít u RA

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER, roční parametr

  Kontrola na rozsah 1 až 53

  Jaké maximální číslo týdne může rozvrhář dané katedry použít u rozvrhových akcí na letní semestr daného akademického roku. Protože zároveň probíhá výuka v rámci aktuálního akademického roku a příprava nového akademického roku, je třeba mít parametr ročníkový. Pokud není parametr pro daného rozvrháře zadán, kontroluje se dle nastavení kalendáře IS/STAG pro ZS daného akademického roku. Parametrem je možnost nejen rozšířit, ale i zúžit semestr pro rozvrháře. Řídí se katedrou podle ID_TABLE2.ID_KATEDRA u daného rozvrháře. Parametr není tedy vázán na katedru předmětu, ale na katedru rozvrháře. Pokud je u tohoto parametru nastaveno nižší číslo týdne než u parametru ROZVRHAR_LS_TYDEN_MIN, tak se bere, že je to přes Silvestra pokračování. Pokud by týden daný parametrem v kalendáři pro zvolený akademický rok neexistoval, bere se nejbližší možný týden z kalendáře. Nápověda k vyhodnocování ročních parametrů obecně je uvedena u formuláře Parametry STAGu (SY0180).

 • ROZVRHAR_LS_TYDEN_MIN. Pro LS, jaké min. číslo týdne může rozvrhář použít u RA

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER, roční parametr

  Kontrola na rozsah 1 až 53

  Jaké minimální číslo týdne může rozvrhář dané katedry použít u rozvrhových akcí na letní semestr daného akademického roku. Protože zároveň probíhá výuka v rámci aktuálního akademického roku a příprava nového akademického roku, je třeba mít parametr ročníkový. Pokud není parametr pro daného rozvrháře zadán, kontroluje se dle nastavení kalendáře IS/STAG pro LS daného akademického roku. Parametrem je možnost nejen rozšířit, ale i zúžit semestr pro rozvrháře. Řídí se katedrou podle ID_TABLE2.ID_KATEDRA u daného rozvrháře. Parametr není tedy vázán na katedru předmětu, ale na katedru rozvrháře. Pokud je u tohoto parametru nastaveno vyšší číslo týdne než u parametru ROZVRHAR_LS_TYDEN_MAX, tak se bere, že je to přes Silvestra pokračování. Pokud by týden daný parametrem v kalendáři pro zvolený akademický rok neexistoval, bere se nejbližší možný týden z kalendáře. Nápověda k vyhodnocování ročních parametrů obecně je uvedena u formuláře Parametry STAGu (SY0180).

 • ROZVRHAR_ZS_TYDEN_MAX. Pro ZS, jaké max. číslo týdne může rozvrhář použít u RA

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER, roční parametr

  Kontrola na rozsah 1 až 53

  Jaké maximální číslo týdne může rozvrhář dané katedry použít u rozvrhových akcí na zimní semestr daného akademického roku. Protože zároveň probíhá výuka v rámci aktuálního akademického roku a příprava nového akademického roku, je třeba mít parametr ročníkový. Pokud není parametr pro daného rozvrháře zadán, kontroluje se dle nastavení kalendáře IS/STAG pro ZS daného akademického roku. Parametrem je možnost nejen rozšířit, ale i zúžit semestr pro rozvrháře. Řídí se katedrou podle ID_TABLE2.ID_KATEDRA u daného rozvrháře. Parametr není tedy vázán na katedru předmětu, ale na katedru rozvrháře. Pokud je u tohoto parametru nastaveno nižší číslo týdne než u parametru ROZVRHAR_ZS_TYDEN_MIN, tak se bere, že je to přes Silvestra pokračování. Pokud by týden daný parametrem v kalendáři pro zvolený akademický rok neexistoval, bere se nejbližší možný týden z kalendáře. Nápověda k vyhodnocování ročních parametrů obecně je uvedena u formuláře Parametry STAGu (SY0180).

 • ROZVRHAR_ZS_TYDEN_MIN. Pro ZS, jaké min. číslo týdne může rozvrhář použít u RA

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER, roční parametr

  Kontrola na rozsah 1 až 53

  Jaké minimální číslo týdne může rozvrhář dané katedry použít u rozvrhových akcí na zimní semestr daného akademického roku. Protože zároveň probíhá výuka v rámci aktuálního akademického roku a příprava nového akademického roku, je třeba mít parametr ročníkový. Pokud není parametr pro daného rozvrháře zadán, kontroluje se dle nastavení kalendáře IS/STAG pro ZS daného akademického roku. Parametrem je možnost nejen rozšířit, ale i zúžit semestr pro rozvrháře. Řídí se katedrou podle ID_TABLE2.ID_KATEDRA u daného rozvrháře. Parametr není tedy vázán na katedru předmětu, ale na katedru rozvrháře. Pokud je u tohoto parametru nastaveno vyšší číslo týdne než u parametru ROZVRHAR_ZS_TYDEN_MAX, tak se bere, že je to přes Silvestra pokračování. Pokud by týden daný parametrem v kalendáři pro zvolený akademický rok neexistoval, bere se nejbližší možný týden z kalendáře. Nápověda k vyhodnocování ročních parametrů obecně je uvedena u formuláře Parametry STAGu (SY0180).

 • ROZVRH_POZADAVKY_VYCH_ROK. Od jakého měsíce přednastavovat výchozí ak. rok na příští.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Obsahuje číslo označující měsíc v roce, od kterého se v aplikaci požadavky na rozvrh bude pro uživatele z dané fakulty přednastavovat již další akamický rok jako výchozí. Tj. je-li nastavení např. na 2 (únor), pak se bude až do konce ledna přednastavovat aktuální ak. rok (tj. je-li např. leden v akademickém roce 2014/2015, tak až do konce ledna se bude přednastavovat "2014/2015") a teprve od února se bude přednastavovat příští ak. rok. Není-li nastaveno, bere se jako výchozí hodnota "9" (tj. od září už se požadavky zadávají až na příští ak. rok). Poznámka: jako předěl akademických roků se pro účel tohoto parametru bere napevno vždy 1. září (tj. nebere se to dle kalendáře).

 • ROZVRH_ZOBRAZOVAT_KOMISE. V rozvrhu učitele zobrazovat i jeho účast ve státnicových komisí (A/N)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Udává, zda v rozvrhu učitele zobrazovat i jeho účast v termínech státnicových komisí. Není-li uvedeno, bere se jako vychozí hodnota A.

 • ROZVRH_ZVYRAZNIT_PLATNOST. Jaké platnosti rozvrh.akcí zvýraznit ve vizualizaci rozvrhů v portálu?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr sestává z několika písmenek (výběr písmenek pochází z domény PLATNOST_RA, tj. možnosti jsou: A, B, P, N, Z) - může být tedy libovolnou kombinací z nich. Rozvrhové akce s platností, jež je v parametru obsažena (např. B - pro blokované), budou v rozvrhu na portálu zvýrazněny - tj bude u nich tato platnost vysloveně uvedena výrazně textově. Ve výchozím případě (pokud parametr není vyplněn) se bere jako by měl hodnotu "NPZ" (výchozí hodnota jak fungovaly rozvrhy dosud).

 • ZMENA_OBS_RA. Moznost změn u rozvrhových akcí, kde je někdo přihlášen

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen CMUK

  Při nastaveném parametru je povolená změna příslušných údajů i u akce s již přihlášenými studenty.

  C

   u neaposteriorní akce lze změnit časové údaje

  M

   lze změnit údaje o místnosti

  U

   lze změnit vyučujícího

  K

   lze změnit plánovanou kapacitu