Parametry z oblasti: Termíny zkoušek

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • KATEDRA_TERMINY_JEN_PRAC. Omezení vypisování termínů dle pracoviště

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je tento parametr nastaven na N, pak termíny té katedry, pro kterou je tento parametr nastaven, smí vypsat všichni ostatní uživatelé s rolí katedra bez ohledu na to, o jakou katedru jde.

 • KONEC_ZKOUSENI. Hranice roku platnosti variant předmětů pro které se vypisuji termíny

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Jedná se o roční parametr, tudíž lze tuto zmíněnou hranici zadat pro každý akademický rok zvlášť. Pokud není parametr pro některý akad. rok zadán, automaticky se bere jako hraniční datum 30.9. Nastavením parametru lze tuto hranici posunout.

  Parametr se používá také jako mezní datum zápočtu, známky, které lze v daném roce zadat, pokud je větší než datum konce akad. roku + 30 dní.

 • KONEC_ZKOUSENI_STATNICE. Hranice roku platnosti státnic. předm. pro které se vypisuji termíny

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Jedná se o roční parametr, tudíž lze tuto zmíněnou hranici zadat pro každý akademický rok zvlášť. Parametr má stejný význam jako parametr KONEC_ZKOUSENI, ale s rozsahem platnosti pouze pro státnicové předměty (tj. pro předměty obhajoby a předměty státní závěrečné zkoušky). Nastavení parametru má pro státnicové předměty vyšší význam než nastavení parametru KONEC_ZKOUSENI. Pokud není parametr nastaven, pak i pro státnicové předměty platí případné nastavení parametru KONEC_ZKOUSENI. Smyslem tohoto parametru je případně prodloužit v akad. roce u státnicových předmětů možnost vypisování termínů a udělování hodnocení oproti klasickým předmětům.

 • TERM_BLOK_ODHLASENI_DEFAULT. Defaultní počet hodin před začátkem termínu,kdy není možné se odzapsat

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

 • TERM_BLOK_ODHLASENI_MAX. Max. počet hodin před začátkem termínu, kdy není možné se odzapsat

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

 • TERM_BLOK_ODHLASENI_MIN. Min. počet hodin před začátkem termínu, kdy není možné se odzapsat

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

 • TERM_BLOK_PRIHLASENI_DEFAULT. Defaultní počet hodin před začátkem termínu, kdy není možné se zapsat

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

 • TERM_BLOK_PRIHLASENI_MAX. Max. počet hodin před začátkem termínu, kdy není možné se zapsat

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

 • TERM_BLOK_PRIHLASENI_MIN. Min. počet hodin před začátkem termínu, kdy není možné se zapsat

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

 • TERM_DATUM_KONANI_LS_DO. Datum, do kterého se smějí nejpozději konat zkoušky pro předměty z LS

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Datum, do kterého se smějí nejpozději konat zkouškové termíny určené pro studenty, kteří studovali předmět v LS. V případě současného nastavení i parametru TERMINY_MAX_DATUM je aplikováno vždy striktněji vyhodnocené omezení.

 • TERM_DATUM_KONANI_LS_OD. Datum, od kterého se smějí nejdříve konat zkoušky pro předměty z LS

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Datum, od kterého se smějí nejdříve konat zkouškové termíny určené pro studenty, kteří studovali předmět v LS. V případě současného nastavení i parametru TERMINY_MAX_DATUM je aplikováno vždy striktněji vyhodnocené omezení.

 • TERM_DATUM_KONANI_ZS_DO. Datum, do kterého se smějí nejpozději konat zkoušky pro předměty ze ZS

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Datum, do kterého se smějí nejpozději konat zkouškové termíny určené pro studenty, kteří studovali předmět v ZS. V případě současného nastavení i parametru TERMINY_MAX_DATUM je aplikováno vždy striktněji vyhodnocené omezení.

 • TERM_DATUM_KONANI_ZS_OD. Datum, od kterého se smějí nejdříve konat zkoušky pro předměty ze ZS

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Datum, od kterého se smějí nejdříve konat zkouškové termíny určené pro studenty, kteří studovali předmět v ZS. V případě současného nastavení i parametru TERMINY_MAX_DATUM je aplikováno vždy striktněji vyhodnocené omezení.

 • TERM_FRONTA_CEKATELU. Možnost povolit zápis studentů do fronty čekatelů na zápis na termín.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením parametru na hodnotu A lze povolit registraci studentů do fronty čekatelů na zápis nad již plným zkouškovým/zápočtovým termínem.

 • TERM_HLAS_FAK_PREKR_TERM_ZK. Na termín se student podle své fakulty už nemůže zapsat - pro zk

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Hlášení, které se zobrazí, pokud student již vyčerpal poslední možný termín zkoušky daný parametrem TERM_MAX_POCET_TERM_FAK_ZK

 • TERM_HLAS_FAK_PREKR_TERM_ZPPZK. Na termín se student podle své fakulty už nemůže zapsat - pro zppzk

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Hlášení, které se zobrazí, pokud student již vyčerpal poslední možný termín zápočtu před zkouškou daný parametrem TERM_MAX_POCET_TERM_FAK_ZPPZK

 • TERM_HLAS_PRI_PREKR_TERM_ZK. Hint při zobrazení termínu, kam se student už nemůže zapsat - pro zk

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Hlášení, které se zobrazí, pokud student již vyčerpal poslední možný termín zkoušky daný parametrem TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZK

 • TERM_HLAS_PRI_PREKR_TERM_ZPPZK. Hint při zobrazení termínu, kam se student už nemůže zapsat-pro zppzk

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Hlášení, které se zobrazí, pokud student již vyčerpal poslední možný termín zápočtu před zkouškou daný parametrem TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZPPZK

 • TERM_IGNOR_CISLO_POK_U_HODNOC. Ignorování čís.pokusu u vložen. záp. honocení aplik. pro záp. na term.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením parametru na hodnotu A dojde z pohledu aplikace pro zápis studentů na termíny k ignorování čísla pokusu zadaného u záporného hodnocení u předmětu (F, 4 atd.) (vyjma vloženého záporného hodnocení s posledním možným číslem pokusu) a jako počet studentovo již uskutečněných pokusů (v rámci předmětu) se tedy v takovém případě bude VŽDY brát jako počet studentem přihlášených neomluvených a již proběhlých termínů. Upozornění - zapnutím tohoto parametru ztrácí vyučující možnost sám definovat/stanovit (vyšší) číslo pokusu např. při zkoušení/pokusu mimo vypsáný termín v systému a jedinou možností ze strany vyučujícího jak snížit studentovi aktuální číslo pokusu je omluvení studenta z některého z jím již absolvovaných termínů.

 • TERMINY_MAX_CAS_PRED. Kolik hodin před začátkem termínu je naposledy možno vypsat termín

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 8760

 • TERMINY_MAX_DATUM. Maximální datum, pro které lze vypsat termín

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Maximální datum, pro které lze vypsat termín. V případě současného nastavení i parametru/parametrů s prefixem TERM_DATUM_KONANI_ je aplikováno vždy to nejstriktněji vyhodnocené omezení.

 • TERMINYZ_MAIL. Způsob, kterým se vybírá e-mailová adresa na kterou se zašle pošta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: '1','2'

  Parametr určuje, jaká metoda se použije pro výběr adresy, na kterou se studentům na termínu odešle e-mail. Momentálně existují 2 možnosti: 1: Použijí se pouze adresy složené takto: ORION.USERNAME@obsah parametru STUDENTI_EMAIL 2: Primárně se použije adresa uložená v OSOBY.EMAIL, v případě neexistence se systém pokusí alespoň složit adresu podle metody 1

 • TERM_KOMISE_ZOBRAZOVAT_CLENY. Zobrazovat členy st. komise studentům (A/N)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze případně zakázat zobrazení členů státnicové komise studentům a to nastavením parametru na hodnotu N . Pokud není parametr nastaven nebo je nastaven na hodnotu A , studentům je umožněno si zobrazit členy státnicové komise.

 • TERM_MAX_POCET_TERM_FAK_ZK. Maximální počet termínů studenta na zkoušku dle fakulty studenta

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 9

  Není-li parametr nastavený, počet přihlášení není omezen. Je-li studentovi vyplněno nesplnění předmětu s číslem pokusu >= tento parametr (při nenastaveném parametru se uvažují 3 pokusy), jsou studentovi automaticky odzapsány "živé" termíny ( kromě typu zápočet před zkouškou).

  Na rozdíl od parametru TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZK, kde se parametr odvijí podle katedry předmětu termínu, zde se parametr odvíjí od studentovi fakulty. Pokud dojde k tomu, že jsou pro daného studenta a termín nastaveny oba parametry, potom má student tolik pokusů, kolik je nižší hodnota z těchto parametrů.

 • TERM_MAX_POCET_TERM_FAK_ZPPZK. Max. počet termínů studenta na záp. před zk. dle fakulty studenta

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 9

  Není-li parametr nastavený, počet přihlášení není omezen. Je-li studentovi vyplněn nesplněný zápočet před zkouškou s číslem pokusu >= tento parametr (při nenastaveném parametru se uvažují 3 pokusy), jsou studentovi automaticky odzapsány VŠECHNY "živé" termíny předmětu (zápočty před zkouškou i zkoušky) v daném semestru. Student se od té chvíle nemůže ani na žádný termín předmětu přihlásit.

  Na rozdíl od parametru TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZPPZK, kde se parametr odvijí podle katedry předmětu termínu, zde se parametr odvíjí od studentovo fakulty. Pokud dojde k tomu, že jsou pro daného studenta a termín nastaveny oba parametry, potom má student tolik pokusů, kolik je nižší hodnota z těchto parametrů.

 • TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZK. Maximální počet termínů studenta na zkoušku pro předměty pracoviště

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 9

  Není-li parametr nastavený, počet přihlášení není omezen. Je-li studentovi vyplněno nesplnění předmětu s číslem pokusu >= tento parametr (při nenastaveném parametru se uvažují 3 pokusy), jsou studentovi automaticky odzapsány "živé" termíny ( kromě typu zápočet před zkouškou).

  Na rozdíl od parametru TERM_MAX_POCET_TERM_FAK_ZK, kde se parametr odvijí podle studentovi fakulty, zde se parametr odvíjí od katedry předmětu termínu. Pokud dojde k tomu, že jsou pro daného studenta a termín nastaveny oba parametry, potom má student tolik pokusů, kolik je nižší hodnota z těchto parametrů.

 • TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZPPZK. Max. počet termínů studenta na záp. před zk. pro předměty pracoviště

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 9

  Není-li parametr nastavený, počet přihlášení není omezen. Je-li studentovi vyplněn nesplněný zápočet před zkouškou s číslem pokusu >= tento parametr (při nenastaveném parametru se uvažují 3 pokusy), jsou studentovi automaticky odzapsány VŠECHNY "živé" termíny předmětu (zápočty před zkouškou i zkoušky) v daném semestru. Student se od té chvíle nemůže ani na žádný termín předmětu přihlásit.

  Na rozdíl od parametru TERM_MAX_POCET_TERM_FAK_ZK, kde se parametr odvijí podle studentovi fakulty, zde se parametr odvíjí od katedry předmětu termínu. Pokud dojde k tomu, že jsou pro daného studenta a termín nastaveny oba parametry, potom má student tolik pokusů, kolik je nižší hodnota z těchto parametrů.

 • TERM_MAX_POCET_ZAPISU_ZK. Max počet možných přihlášení na termíny typu zkouška určitého předmětu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 999

  Jde o to, že studenti se na termíny jednoho předmětu opakovaně přihlašují a teprve těsně před termínem se odhlásí. Blokují tak ostatním studentům místo na termínech. Někteří studenti jsou přihlášeni postupně na všechny termíny, ale na žádný z nich nejdou - vždy se odhlásí. Tímto parametrem je možné nastavit, kolik přihlášení na termíny typu zkouška určitého předmětu je maximálně možné. Nejedná se tedy o omezení pro zápočty či zápočty před zkouškou. Do kontroly se nezapočítávají zápisy na termín, které student zruší stejný den (tj. do půlnoci dne, kdy se na termín přihlásil), ani přihlášení na termíny, ze kterých je student nakonec omluven, ani přihlášení na nakonec neplatné či úplně smazané termíny. Jakmile student vyčerpá udaný počet možných přihlášení, tak už se na termíny typu zkouška tohoto předmětu v daném akademickém roce a semestru nepřihlásí. Aplikace studenta vždy při odhlašování upozorní, že tím ztrácí přihlášení a kolik možných přihlášení mu proti tomuto parametru ještě zbývá s možností vzít odhlášení zpět (nebude se zobrazovat, pokud půjde o odhlášení stejný den, kdy bylo přihlášení, protože to se nepočítá).

 • TERM_MIN_CAS_PRED_ZK. Kolik hodin před začátkem termínu je možno nejpozději termín vypsat

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 8760

  Nastavení platí pro termíny typu ZK

 • TERM_MIN_CAS_PRED_ZP_ZPPZK. Kolik hodin před začátkem termínu je možno nejpozději termín vypsat

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 8760

  Nastavení platí pro termíny typu ZP a ZPPZK

 • TERM_MOZNOST_PRIDAT_STUDENTA. Má mít učitel a katedra možnost přidat studenta k termínu?

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Má mít učitel a katedra možnost přidat studenta k termínu? Jedná se o přidání studenta již k proběhnutému termínu za účelem jeho hodnocení. Defaultně (když je parametr nenastaven) je ANO, má možnost. Řídí se katedrou předmětu termínu.

 • TERM_NEDOSTAVIL_SE_JAKO_UCAST. Po účasti 'Nedostavil se', nedostane stud. stejné číslo pokusu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Účast 'Nedostavil se' studenta na termínu se standardně započítává jako vyplýtvaný pokus z pohledu maximálního povoleného počtu pokusů splnit zkoušku, ale nezapočítává se z pohledu termínu, u kterého je stanoveno konkrétní číslo pokusu, který v rámci něj má student absolvovat. Pokud je tedy student přihlášen např. na termínu pro 1. pokusy a jeho účast na tomto termínu je označena jako 'Nedostavil se', pak přichází o svůj jeden pokus, ale příště se bude muset opět přihlásit na termín pro 1. pokusy, tj. nikoliv na termín pro 2. pokusy. Nastavením tohoto parametru na hodnotu 'A' dojde k započítávání i účastí typu 'Nedostavil se' z pohledu termínu, u kterého je stanoveno konkrétní číslo pokusu, který v rámci něj má student absolvovat. Ve výše uvedeném příkladu se tedy student bude při nastavení tohoto parametru na 'A' po nedostavení se na 1. termín muset/moci zapsat na termín pro 2. pokusy, nikoliv znovu na termín určený pro 1. pokusy.

 • TERM_OBH_REG_PO_ODEVZDANI_VSKP. Registrace studentem na termíny obhajoby VŠKP až po odevzdání VŠKP.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením parametru na hodnotu A lze omezit přihlašování studentů na termíny obhajoby své (svých) VŠKP jen pro studenty, kteří mají vyplněné datum odevzdání VŠKP. Pokud má student více VŠKP a u termínu obhajoby není určeno které konkrétní VŠKP se termín týká, pak je studentovi povoleno přihlášení na termín pokud je datum odevzdání vyplněno alespoň u jedné VŠKP, která nebyla studentem zanechána (tj. příznak tisknout = A) a doposud je tato VŠKP bez vyplnění úspěšné nebo neúspěšné obhajoby.

 • TERM_PREDNASTAVENI_DATUM_START. Přednastavení datumu od kdy se studenti smí přihlašovat na termín

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Datum a čas obsažený v tomto parametru se bude automaticky přednastavovat do kolonek 'Zápis povolen od (dat/čas)' ve formuláři pro vypisování termínů. Přednastavování bude probíhat tehdy, pokud je v parametru zadán budoucí časový údaj a tento časový údaj předchází začátku termínu.

 • TERM_PREDNASTAVENI_KAPACITY. Volba, zda autom. přednastavit kapacitu termínu na kapacitu místnosti

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze určit, zda se má při vypisování termínu automaticky (po volbě místnosti) předvyplnit i limit termínu hodnotou kapacity místnosti. K tomuto předvyplnění dochází v případě, že je parametr nastaven na hodnotu 'A'. K automatickému předvyplnění limitu termínu dojde v případě vypisování nového termínu, dále pak pokud je při editování stávajícího termínu měněna místnost termínu a doposud nebyl nastaven žádný limit pro editovaný termín nebo byl limit editovaného termínu stejný jako kapacita původní místnosti termínu.

 • TERM_PREDNASTAVENI_SEMESTRU. Přednastavovat semestr pro vypisování termín.dle sylabu/výuky a období

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze povolit v aplikaci pro vypisování termínů přednastavování výběrového boxu na semestr a to na základě uvedené výuky v jednotlivých semestrech v sylabu předmětu a případně na aktuálním období. Pokud má předmět dle svého sylabu výuku jen v ZS, je ve výběrovém boxu na semestr v aplikaci pro vypisování termínu automaticky předvybrána volba ZS. Pokud má předmět dle sylabu výuku jen v LS, je automaticky předvybrána volba LS. Pokud má předmět dle svého sylabu výuku v obou semestrech, pak bude ve výběrovém boxu na semestr automaticky předvybrán semestr dle aktuálního období z kalendáře STAGu (tj. pro období ZS,ZZ,ZP a ZR bude předvyplněna volba ZS a pro období LS,LZ,LP a LR bude předvyplněna volba LS).

 • TERM_SZZ_POCET_POK_NAPRIC_ROKY. Pocítání zkouškových pokusu u predmetu SZZ napríc roky

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na hodnotu A , pak se budou pokusy u termínů vypsaných od státnicových předmětů počítat i napříč předch. akad. roky, resp. i napříč zápisy tohoto předmětu v předch. akad. rocích. Tj. budou se započítávat i případné pokusy z minulých akad. roků. Pokud tedy např. v loňském roce student v rámci svého zápisu státnicového předmětu již absolvoval neúspěšně jeden pokus, pak se mu bude tento pokus počítat i v stávajícím/následujícím akad. roce pro nový zápis stejného stát. předmětu - tj. např. pokud budou v stávajícím akad. roce vypsány termíny pro opravné pokusy, bude na ně moci student, který sice v stávajícím akad. roce nebyl na žádném termínu, ale v minulém akad. roce byl neúspěšně na termínu daného předmětu.

 • TERM_SZZ_REG_PO_SPLN_ST_PLANU. Registrace studentem na termíny předmětů SZZ až po splnění stud. plánu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením parametru na hodnotu A lze omezit přihlašování studentů na termíny předmětů SZZ jen pro studenty, kteří mají vyplněné datum splnění studijních povinností.

 • TERM_TISK_SEZN_STUD_NADPIS_SL. Nadpis sloupce v tisk. sestavě seznam stud. na termínu.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Čtyři řetězce oddělené svislítkem

  Parametrem lze stanovit nadpis posledního prázdného sloupce v sestavě studenti na termínu. Spolu s názvem sloupce se zároveň vkládá i vysvětlivka pro tento sloupec. Do parametru je potřeba vložit 4 texty oddělené znakem svislítka tj. | . Parametr je tedy potřeba vyplnit dle následujícího vzoru: Název sloupce v češtině|Popis sloupečku v češtině|Název sloupce v angličtině|Popis sloupečku v angličtině. Za název sloupečku a před popis sloupečku na tiskové sestavě budou automaticky vloženy tři hvězdičky (***) "pro propojení".

 • TERM_ZMENA_CASOPROSTOROV_UDAJU. Možnost změny časoprost. údajů u term. se zaps. studenty.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','M','N'

  Parametrem lze povolit změnu časoprostorových údajů u doposud neuskutečněného termínu, na kterém jsou již zapsáni studenti. Pokud je parametr nastaven na hodnotu A, je povolena změna jak data a času konání termínu, tak i změna místnosti konání termínu. Pokud je parametr nastaven na hodnotu M, je povolena pouze změna místnosti konání termínu. V případě, že není parametr nastaven vůbec nebo na hodnotu N, není povolena změna žádných časoprostorových údajů.

 • UCITEL_TERMINY. Vyučující může vkládat termíny zkoušek

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A se povoluje vkládání termínů zkoušek učitelem (uživatelem s rolí VYUCUJICI)

 • UCITEL_TERMINY_JEN_PRAC. Omezení vypisování termínů dle pracoviště

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je tento parametr nastaven na A, pak termíny té katedry, pro kterou je tento parametr nastaven, smí vypsat jen učitelé této katedry

 • UCITEL_TERMINY_JEN_PREDM. Omezení vypisování termínů dle přiřazení ke konkrétnímu předmětu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je tento parametr nastaven na A, pak termíny té katedry, pro kterou je tento parametr nastaven, smí vypsat jen učitelé uvedení u jejích předmětů jako garant, přednášející, cvičící nebo vedoucí seminář.