Parametry z oblasti: Časová omezení, ubyt. stip.

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
  • UBYTSTIP_DATUM_DO. Datum, do kterého je možné zadávat žádosti o přiznání ubytovacího st.

    Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

    Datum, do kterého je možné zadávat žádosti o přiznání ubytovacího stipendia. V datumu, ktery je v tomto parametru uveden, jiz zadávat žádosti nelze. Například - je-li parametr nastaven na "10.1.2016", pak lze zadávat naposledy "9.1.2016 ve 23:59:59". Pokud nemáte uvedeno žádné datum, potom není omezeno. Omezení platí pro podávání žádostí studenty a nevztahuje se na vkladání žádostí přes evidenční kartu.

  • UBYTSTIP_DATUM_OD. Datum, od kterého je možné zadávat žádosti o přiznání ubytovacího st.

    Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

    Datum, od kterého včetně je možné zadávat žádosti o přiznání ubytovacího stipendia. Například - je-li parametr nastaven na "10.1.2016", pak lze začít zadávat "10.1.2016 v 00:00:01". Pokud nemáte uvedeno žádné datum, potom není omezeno. Omezení platí pro podávání žádostí studenty a nevztahuje se na vkladání žádostí přes evidenční kartu.