Parametry z oblasti: Epřihláška

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • EPR_ADRESA_DORUCOVANI. Možnosti v zadání adresy doručování v e-přihlášce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JAKAKOLI', 'UMOZNIT_CR', 'UMOZNIT_CR_SR', 'VYNUTIT_CR', 'VYNUTIT_CR_SR'

  Parametr může nabývat následující hodnoty: JAKAKOLI - výchozí hodnota, uchazeč smí zadat libovolnou doručovací adresu, UMOZNIT_CR - pokud uchazeč zadává doručovací adresu, smí zadat jen českou, UMOZNIT_CR_SR - pokud uchazeč zadává doručovací adresu, smí zadat jen českou nebo slovenskou, VYNUTIT_CR - to samé jako UMOZNIT_CR, a zároveň pokud uchazeč nemá trvalou českou, MUSÍ zadat českou doručovací, VYNUTIT_CR_SR - to samé jako UMOZNIT_CR_SR, a zároveň pokud uchazeč nemá trvalou českou nebo slovenskou, MUSÍ zadat českou nebo slovenskou doručovací. Pokud není parametr nastaven, bere se jako defaultní nastavení parametru hodnota JAKAKOLI.

 • EPR_DEADLINE_PLATBA. Mezní termín pro podání platby za přihlášku ke studiu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Tato hodnota se použije, pokud mezní datum není nastaveno přímo u přijímacího oboru pomocí formuláře Nastavení parametrů přijímacího řízení (PJ0040).

  Nutno nastavit vždy před spuštěním elektronické přihlášky v daném akad. roce

 • EPR_DEADLINE_PRIHLASKA. Mezní termín pro podání přihlášky ke studiu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Tato hodnota se použije, pokud mezní datum není nastaveno přímo u přijímacího oboru pomocí formuláře Nastavení parametrů přijímacího řízení (PJ0040).

  Nutno nastavit vždy před spuštěním elektronické přihlášky v daném akad. roce

 • EPR_CHYBNA_PLATBA. Informace v případě chybné platby za ePřihlášku

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Např. pro ZČU: Při uvedení chybných údajů při platbě nebude možné spojit platbu s přihláškou a přihláška nebude přijata. Platbu je nutné provést znovu se správnými údaji. O vrácení chybné platby můžete požádat na tel.: 377 631 131 paní Nekolová..

 • EPR_CHYBNA_PLATBA_AN. Informace v případě chybné platby za ePřihlášku - anglicky

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Anglicka varianta parametr EPR_CHYBNA_PLATBA. Pokud bude e-prihlaska zobrazena v anglictine a parametr EPR_CHYBNA_PLATBA_AN bude vyplnen, pouzije se. Jinak se pouzitje EPR_CHYBNA_PLATBA.

 • EPR_INFO. URL informace o ePřihlášce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL, kde je možné si přečíst informace o přihlašování na vysokou školu pomocí ePřihlášky. Nepovinně lze za znak | (kolmítko) přidat druhé URL, které bude v aplikaci zabrazeno v případě zobrazeni webové stránky v angličtině

 • EPR_NAZVY_OBORU_DIPLOM. Je-li A, zobrazuje e-prihlaska nazvy programu a oboru "pro diplom"

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Je-li A, zobrazuje e-prihlaska nazvy programu a oboru tak, jako se pak tisknou na diploma supplement - tj. nazvy nadefinovane ve formulari OP0010 v sekci vpravo dole ("Nazvy oboru pro diplom").

 • EPR_NELZE_MAZAT_PO_TERMINU. Mazání e-přihlášky uchazečm po vypršení termínu pro její podávání

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Má-li parametr hodnotu A, nemůže uchazeč smazat přihlášku po vypršení termínu pro podávání přihlášek. Není-li parametr nastaven nebo má hodnotu N, může uchazeč smazat přihlášku i po vypršení termínu pro podávání přihlášek.

 • EPR_NEVYZADOVAT_DALSI_OS_UDAJE. Nevyžadovat další osobní údaje v E-přihlášce A/N

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  V případě, že je parametr nastaven na A, nezobrazí se uchazeči v E-přihlášce pole pro vyplnění údajů rodinný stav, kvalifikátor občanství, místo narození, stát narození, titul před jménem, titul za jménem a rodné příjmení.

 • EPR_NOSTRIFIKACE_SKOLA_INFO. Odkazy a jejich popisy s informacemi o nostrifikaci na Vaší univerzitě

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Odkazy a jejich popisy s informacemi o nostrifikaci na Vaší univerzitě. Zobrazeny v e-přihlášce u položky Nostrifikace, pod odkazem, který je napevno na MŠMT. Parametr se musí skládat ze 4 částí oddělených znakem | (kolmítko). Postupně jsou tyto části: URL_CESKA_VERZE | POPISEK_CESKA_VERZE | URL_ANGLICKA_VERZE | POPISEK_ANGLICKA_VERZE.

 • EPR_POVINNA_NOSTRIFIKACE. Na epřihlášce zobrazovat položku NOSTRIFIKACE (A/N).

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Na epřihlášce zobrazovat položku NOSTRIFIKACE (A/N). Pokud parametr bude nastaven na 'A', tak položku zobrazit v E-přihlášce. Nebude-li parametr nastaven, bere se jeho hodnota 'N'.

 • EPR_POVINNA_STRED_SKOLA. U jakých typů přijímacích oborů je povinné vyplnit stř. školu.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen BDMNRC

  U jakých typů přijímacích oborů je povinné vyplnit stř. školu. Hodnotou jsou zkratky typů oborů (z domény TYP_OBORU, tj. B,D,M,N,R plus specialni pismeno C, ktere se aplikuje na studijni programy celozivotniho vzdelavani) - např. tedy hodnota BNM.

 • EPR_POVINNE_NAVAZUJICI. Je povinné vyplnit u navazujícího studia informace o předchozí VŠ?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • EPR_POVINNE_ODKUD_ZNA_SKOLU. Odkud se uchazeč dozvěděl o naší škole

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Odkud se uchazeč dozvěděl o naší škole. Pokud má parametr hodnnotu A, tak bude vyplnění téhle položky v eprihlašce povinné, jinak nikoliv.

 • EPR_POVINNE_PHD. Je povinné vyplnit u Ph.D. studia informace o předchozí VŠ?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Je povinné vyplnit u Ph.D. studia informace o předchozí VŠ? Pokud není vyplněno, bere se jako "N".

 • EPR_POVINNE_PRACOVISTE_PHD. Zda uchazeč na Ph.D. studium musí zadat katedru na epřihlášce

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • EPR_POVINNE_TEMA_PHD. Zda uchazeč na Ph.D. studium musí zadat téma na epřihlášce

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • EPR_POVINNE_ZNAMKY. Je povinné zadat všechny požadované známky z předchozího studia?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Je povinné zadat všechny požadované známky z předchozího studia? Pokud je zadáno A, jsou všechny známky na e-přihlášce povinné. Pokud je zadáno N, lze řídit se povinnost zadání známek u každé jednotlivé známky zvlášť.

 • EPR_POVINNY_EMAIL. Povinný email uchazeče na epřihlášce

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • EPR_POVINNY_JAZYK. Povinný jazyk studia uchazeče na epřihlášce

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • EPR_POVINNY_NAZEV_VSKP_NAV. Je povinné vyplnit u navaz. studia název VŠKP z předch. studia na VŠ?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Je povinné vyplnit u navazujícího studia název VŠKP z předchozího studia na VŠ? Tento parametr má smysl pouze v případě, že parametr EPR_POVINNE_NAVAZUJICI je nastaven na A . Parametrem EPR_POVINNY_NAZEV_VSKP_NAV lze pak (hodnotou N) zrušit povinnost pouze u názvu VŠKP. Není-li hodnota tohoto parametru uvedena, bere se jako výchozí hodnota A.

 • EPR_POVINNY_OBOR_SS. U jakých typů přijímacích oborů je povinné vyplnit obor střední školy

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen BDMNRC

  U jakých typů přijímacích oborů je povinné vyplnit obor střední školy. Hodnotou jsou zkratky typů oborů (z domény TYP_OBORU, tj. B,D,M,N,R plus specialni pismeno C, ktere se aplikuje na studijni programy celozivotniho vzdelavani) - např. tedy hodnota BNM..

 • EPR_POVINNY_ROK_MATURITY. U jakých typů přijímacích oborů se musí vyplnit rok maturity

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  U jakých typů přijímacích oborů se musí vyplnit rok maturity. Hodnotou jsou zkratky typů oborů (z domény TYP_OBORU, tj. B,D,M,N,R plus specialni pismeno C, ktere se aplikuje na studijni programy celozivotniho vzdelavani) - např. tedy hodnota BNM.

 • EPR_POVINNY_SKOLITEL_PHD. Zda uchazeč na Ph.D. studium musí zadat školitele na epřihlášce

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • EPR_PREDCH_VZDELANI_PLATBA. Poplatek za uznání předchozího vzdělání

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'UNIVERZITA', 'FAKULTA','PRIJIMACI_OBOR'

  Parametr určuje, na jaké úrovni bude vystaven poplatek za uznání předchozího vzdělání pro ty, kdo ještě nostrifikaci nemají. Poplatek je možné nastavit jeden v rámci univerzity, jeden v rámci každé fakulty nebo za každý přijímací obor, kam se uchazeč hlásí. Pokud parametr není nastaven, uvažuje se nastavení UNIVERZITA, tj. platba se přiřadí za první e-přihlášku v rámci univerzity.

 • EPR_PRELOM_ROKU. Číslo měsíce, od kterého se podává epříhláška na následující akad. rok

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Číslo měsíce, od kterého se podává e-přihláška na následující akademický rok. Příklady: "11" - od 1. 11. se budou podávat (na dané fakultě, pokud je parametr na fakultu) e-přihlášky na příští akademický rok. Chcete-li umožnit podávání dokonce až od 1. 1., použijte hodnotu "13". Není-li parametr vůbec nastaven, proběhne přelom ak. roku vždy 1. 9.

 • EPR_PREVOD_DATUM_DORUCENI. Jaké datum se bere jako datum doručení po převodu E-přihlášky v PJ0025

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'DATUM_PREVODU','VZNIK_EPRIHLASKY'

  Jaké datum se bere jako datum doručení po převodu E-přihlášky v PJ0025. U záznamu uchazeče (převedeného z E-přihlášky) se nastavuje datum doručení a je ho možné nastavit datumem uskutečnění převodu E-přihlášky mezi uchazeče ('DATUM_PREVODU') nebo datumem vzniku E-přihlášky ('VZNIK_EPRIHLASKY'). Pokud není parametr nastaven, bere se, jakoby byl nastaven na 'DATUM_PREVODU'.

 • EPR_PRIHLASKA_DATUM_OD. Datum od kdy je možné podávat přihlášky ke studiu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Tato hodnota se použije, pokud datum_od není nastaveno přímo u přijímacího oboru pomocí formuláře Nastavení parametrů přijímacího řízení (PJ0040).

  Nutno nastavit vždy před spuštěním elektronické přihlášky v daném akad. roce

 • EPR_PRIORITA. Zda se má a v jakém stavu zadávat priorita u př. oborů dané fakulty

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'POSTUPKA','JAKAKOLIV','ZADNA'

  Priorita u přijímacího oboru je povinná položka. Není ale nutné ji zadávat vždy jinou, tj. jedinečnou v rámci fakulty. Tento parametr umožnˇuje nastavit tři možné přístupy v rámci fakulty: (1) POSTUPKA - v rámci fakulty se zadá jedinečné číslo pořadí (2) JAKAKOLIV - v rámci fakulty se zadá libovolné číslo, přednastavíme 1 a uchazeč může změnit na cokoliv, více přijímacích oborů stejné fakulty může mít stejnou prioritu (3) ZADNA - priorita se vůbec nenabídne, vyplnime "1". Pokud nebude parametr vyplněn, bere se POSTUPKA, tj. současný stav.

 • EPR_SKRYT_ZAVAZKY. Mají být u přijímacího řízení skryty závazky uchazeče vůči škole (A/N)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr určuje, zda mají být u přijímacího řízení skryty závazky uchazeče vůči škole (A/N). Pokud není vyplněno, bere se jako "N".

 • EPR_TEXT_K_AKCEPTACI. Text, který je všem uchazečům dané fakulty zobrazen v e-přihlášce.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Text, který je všem uchazečům dané fakulty zobrazen v e-přihlášce. Vždy musí být vyplněna česká varianta a může následovat anglická varianta oddělená znakem '|'.

  Text, který je všem uchazečům dané fakulty zobrazen v e-přihlášce. Vždy musí být vyplněna česká varianta a může následovat anglická varianta oddělená znakem '|'. Uchazeči budou nuceni potvrdit zaškrtnutím, že s daným textem souhlasí. Lze využít k uložení podmínek přijímacího řízení. Má-li škola podmínky delší, nechť si je vystaví u sebe na webu a do obsahu tohoto parametru může vložit část HTML s odkazem na tento text.

 • EPR_TISKNOUT_DATUM_DORUCENI. Tisknout na E-přihlášce datum doručení?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Jedná se jen o omezení u E-přihlášky nikoliv už o tisk přihlášky zavedené nebo převedené studijní referentkou, tam se datum tiskne vždy. Pokud není parametr zadán, datum se tiskne.

 • EPR_URL. URL pro epřihlášku

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • EPR_VYBER_OBORU_NOVE. Zobrazovat nově výběr oborů a dvousloupcovým výběrem komb. spec. (A/N)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Může nabývat hodnot A/N a určuje, zda se v e-přihlášce má zobrazovat výběr oborů s novou grafikou a dvousloupcovým výběrem kombinací specializací. Výchozí hodnotou v případě, že není vyplněn, je N.

 • EPR_ZASLAT_EMAIL. E-mail odkud posílat uchazečům zprávu po spárování platby a přihlášky

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Jako hodnota se vyplňuje email, ze kterého je informace studentům odeslána. Pokud není parametr nastaven, tak se informační emaily neodesílají.

 • EPR_ZASLAT_EMAIL_PREVOD. E-mail odkud posílat uchazečům zprávu po převodu e-přihlášky v PJ0025

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Jako hodnota se vyplňuje email, ze kterého je informace studentům odeslána. Pokud není parametr nastaven, tak se informační emaily neodesílají.

 • EPR_ZASLAT_EMAIL_PRIHLASKA. E-mail odkud posílat uchazečům zprávu po zavedení přihlášky

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Jako hodnota se vyplňuje email, ze kterého je informace studentům odeslána. Pokud není parametr nastaven, tak se informační emaily neodesílají.

 • EPR_ZDR_SPECIFIKA_URL_TEXT. Na E-přihlášce zobrazovat URL a text pro zdravotní specifika

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Vždy musí být vyplnena URL, oddelovac |, muže být vyplnen ceský text, který se uživateli zobrazí k prokliknutí, oddelovac |, a muže být vyplnen anglický text.'

  Je zde možno uvést URL na webovou adresu, která se má uchazeči zpřístupnit z E-přihlášky v případě zdravotních specifik. Za URL je možno vložit | a za něj český text, který se zobrazí pro prokliknutí na uvedenou URL. Je možno vložit druhý | a za něj anglický text stejného významu. Pokud nebude text uveden, zobrazí se defaultní text.

 • EPR_ZKRACENA. Používat zkrácenou elektronickou přihlášku

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A je umožněn tisk zkrácené verze přihlášky

 • EPR_ZOBRAZOVAT_JAZYK. Zda zobrazovat výběr jazyka studia uchazeče na epřihlášce

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • EPR_ZOBRAZOVAT_TYPY_PLATEB. Jaké typy plateb v infu e-přihlášky zobrazovat

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  S..složenka, U..převod na účet, P..složením na pokladně, Q..QR kód, B..platební brána

 • EPR_ZOBRAZOVAT_ZADOST_O_KOLEJ. Zda na e-přihlášce zobrazovat položku žádost o kolej

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • EPR_ZOBRAZOVAT_ZDR_SPECIFIKA. Zda na e-přihlášce zobrazovat dotaz zda uchazeč má zdravotní specifika

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr zároveň určuje, jestli se položka Zdr. specifika zobrazuje ve formulářích PJ0020PJ0021.