Parametry z oblasti: Časová omezení, rozvrh

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • DEADLINE_ROZVRH. Časové omezení pro přípravu rozvrhu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Nastavení tohoto parametru umožňuje znemozní změny (včetně vkládání či mazání) rozvrhových akcí. Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Pokud je nastavena globální hodnota, pak platí pro všechny akademické roky (i budoucí). Datum udává první den, kdy již nelze změny provádět, tj. např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Omezení neplatí pro role adminstrátor, prorektor a univerzitní rozvrhář

 • DEADLINE_ROZVRH_LS_ZOBRAZIT_OD. Čas.omezení pro zobrazení rozvrhu LS daného ak. roku - od kdy zobrazit

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Udává datum, od kterého budou teprve vidět rozvrhové akce na letní semestr daného akademického roku na portálu v rozvrzích. Lze použít v případech, kdy nechcete, aby uživatelé viděli rozpracované rozvrhy, které rozvrháři teprve vytvářejí. Přihlášení uživatelé s rolemi rozvrháře či administrátora vidí vždy rozvrhy všechny.

 • DEADLINE_ROZVRH_VYJIMKY. Uživatel. role, oddělené čárkou, které mají výjimku z DEADLINE_ROZVRH

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Kombinace vybraných uživatelských rolí

  Další uživatelské role, oddělené čárkou, které mají výjimku z DEADLINE_ROZVRH. Povoleny jsou role: FS - fakultní superrozvrhář a FR - fakultní rozvrhář.

 • DEADLINE_ROZVRH_ZS_ZOBRAZIT_OD. Čas.omezení pro zobrazení rozvrhu ZS daného ak. roku - od kdy zobrazit

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Udává datum, od kterého budou teprve vidět rozvrhové akce na zimní semestr daného akademického roku na portálu v rozvrzích. Lze použít v případech, kdy nechcete, aby uživatelé viděli rozpracované rozvrhy, které rozvrháři teprve vytvářejí. Přihlášení uživatelé s rolemi rozvrháře či administrátora vidí vždy rozvrhy všechny.