Doba přejíždění mezi akcemi

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Kontrola, která sleduje, zda je rozvrh pro vyučující a studenty časově zvládnutelný s ohledem na přesun mezi navazujícími rozvrhovými akcemi. Rozvrhové akce jsou rozmístěny v místnostech a každá místnost v rámci IS/STAG patří do nějaké lokality (například Plzeň-Střed a Plzeň-Bory). V IS/STAG lze (v nejbližší době snad i půjde vyplnit ve Windows klientu) určit dobu přesunu z jedné lokality do druhé (v minutách). Na základě těchto informací může potom aplikace zjistit, že čas, který je mezi akcemi k dispozici, nestačí pro přesun z jedné lokality do jiné.

Tato kontrola má samozřejmě smysl jen tam, kde je skutečně jasné, že mezi akcemi budou přejíždět lidé. Nemá tak samozřejmě smysl v rozvrhu předmětu, tam může být 20 akcí, ale není nikdy jasné kdo co bude mít ve skutečnosti zapsáno.

Jasný smysl má kontrola pro učitele — rozvrh učitele si program umí zjistit. Pro každou rozvrhovou akci tedy program zjistí, jací učitelé jí vyučují a pak se podívá do jejich rozvrhů, zda na tuto akci stihnou dojet.

U studentů je situace trochu jiná — v době přípravy rozvrhu samozřejmě nemůže být nikdy zcela jasné, jaký rozvrh bude mít jaký student, mohou si pak udělat předzápis a třeba si akce pozměnit. Ale z principu jsou dva druhy rozvrhů, u kterých lze předpokládat, že se jimi studenti budou řídit. Rozvrh kroužku a rozvrh studijního plánu. Podobně tedy jako u zmíněného rozvrhu učitele, i zde se provádí kontrola, zda je možno stihnout přejet na akci v rámci rozvrhu každého kroužku této akce a v rámci rozvrhu každého studijního plánu, kam akce patří.

U studijních plánů je však situace přece jen složitější, nemusí být jasné jaké statuty předmětů chceme kontrolovat, zda chceme kontrolovat cvičení či jen přednášky atd. Proto se tato kontrola řídí stejným nastavením, jako je nastavení kolizí studijních plánů a pro kontrolu přejíždění tedy bere v úvahu stejné rozvrhy plánů, jako se berou pro kontrolu kolizí.

Ve výchozím případě je kontrola přejíždění zapnuta jen pro učitele a kroužky.

Aby byla kontrola co možná nejvíce prakticky použitelná, bere se v úvahu i praktická záležitost. Například na ZČU jsou hodiny po 45 minutách a mezi nimi jsou 10 minutové přestávky. Typicky to chodí tak, že dvouhodinové akce se učí bez přestávky a končí se tak o 10 minut dříve, než je akce v IS/STAG narozvrhovaná. Lidé pak mají pro přejezd vlastně o 10 minut více času, což může být důležité započítat. Proto lze u této kontroly nastavit, o kolik minut jsou obvykle ve skutečnosti kratší dvou, tří a čtyřhodinové rozvrhové akce (tyto doby jsou nejobvyklejší). Když k dvouhodinovým akcím nastavíte zmíněných 10 minut, program pak bude vědět, že pauza za dvouhodinovým cvičením je ve skutečnosti delší.

kontextovém menu této kontroly je k dispozici položka Posuň akci na první možný čas, která posune akci do prvního možného času tak, aby ji šlo stihnout. Dále je v menu možnost zobrazit si v rozvrhu tu rozvrhovou akci, ze které se nestíhá přejet a případně si zobrazit celý rozvrh kroužku/učitele/plánu, ve kterém došlo k problému.