Obsazenost akce

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Kontrola, která se Vám může hodit ve dvou situacích — během předzápisu, kdy si můžete průběžně prohlížet jednotlivé rozvrhy (případně můžete spouštět manuální kontrolu třeba pro celou fakultu) a sledovat, které rozvrhové akce se zaplňují nad Vámi stanovený limit. A v druhém případě naopak sledovat, které rozvrhové akce jsou téměř prázdné a tudíž zřejmě nebudou nakonec otevřeny.

V nastavení této kontroly uvádíte právě ony minimální a maximální hranice obsazenosti akce. Můžete uvést buď přímo absolutní čísla anebo zadat například 90% — v tom případě se jedná o relativní obsazenost každé jednotlivé rozvrhové akce.