Manuální kontroly

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Většina kontrol, které aplikace umí, může být spuštěna nejen automaticky pro právě zobrazený rozvrh, ale i na požádání (manuálně) pro větší množinu rozvrhových akcí. K tomu slouží v nástroji kontroly záložka Manuální:

V horním formuláři zvolíte požadovanou kontrolu a poté fakultu, katedru či vlastníka akcí, pro které kontrolu provést. Můžete tak snadno zkontrolovat všechny rozvrhové akce semestru, kterých jste vlastníkem. Po spuštění kontroly vyčkejte na její dokončení (může trvat i poměrně dlouho, závisí na počtu akcí a náročnosti kontroly). PO dokončení se v tabulce objeví seznam nalezených problémů.