Preferované místnosti

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Kontrola varující v případě, že místnost rozvrhové akce není v souladu s preferovanými místnosti zadanými učitelem. Více viz kapitola o požadavcích na rozvrh.