Kontrola kapacity místnosti vs. plán rozvrhové akce

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Kontrola, která sleduje rozdíl mezi plánem rozvrhové akce a kapacitou místnosti, do které je akce narozvrhována. Je možno uvést toleranci, tj. o kolik % více lidí můžete do dané akce naplánovat, než je kapacita místnosti (viz obrázek):

Hlášení o překročené kapacitě místnosti

Obrázek 737. Hlášení o překročené kapacitě místnosti. 

kontextovém menu této kontroly je k dispozici položka Nastavit plán akce na X — program pak plán akce nastaví přesně tak, aby vyhovoval kontrole (položka je k dispozici pouze pokud lze akci měnit plán).