Zobrazení bloků plánu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Schematické zobrazení plánu na úrovni povinných segmentů, skupin segmentů a konkrétních bloků.

Najetím myší na blok se zvýrazní předměty, které jsou v bloku zařazené; zaškrtnutím lze vyvolat trvalejší zvýraznění předmětů zařazených v bloku / segmentu

Trvalejší zvýraznění předmětů bloku / segmentu

Obrázek 759. Trvalejší zvýraznění předmětů bloku / segmentu.