Zobrazení předmětů plánu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Umístění předmětů do jednotlivých ročníků a semestrů plánu, stejným způsobem, jako vizualizace studijního plánu. Pokud některá z kontrol věnovaných předmětům (například minimální počty předmětů či kreditů) nalezne chybu, je příslušný předmět, semestr či ročník červeně označen. Pokud je možné chybu jednoduše opravit, program tuto opravu doporučí v kontextovém menu vyvolaném pravým tlačítkem.

Detail výsledku kontroly podmíněných předmětů

Obrázek 760. Detail výsledku kontroly podmíněných předmětů. 

Kontextové menu u předmětu rozšířené o opravu chybného umístění předmětu

Obrázek 761. Kontextové menu u předmětu rozšířené o opravu chybného umístění předmětu.