Úprava umístění předmětu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Umístění předmětu v ročníku a semestru lze upravit buď přes formulář vyvolaný dvouklikem na předmět nebo z kontextového menu, nebo přetažením předmětu do cílového ročníku či semestru.

Dále lze změnit umístění (a tedy i status) předmětu v bloku přetažením na příslušný blok.