Zobrazení segmentů a skupin segmentů plánu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Schematické zobrazení plánu na úrovni povinných segmentů, skupin segmentů a jejich segmentů. Obsahuje výpis všech povinných segmentů (nezařazených v žádné skupině) a dále všech skupin segmentů (tzv. modul u modulárního studia). Nad každým objektem je možné kliknutím pravým tlačítkem vyvolat menu s nabídkou na úpravu plánu (segmentu, skupiny), odstranění skupiny (segmentu), či vytvoření nového segmentu.