Práva na změnu parametrů rozvrhové akce — co lze kdy měnit

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V této kapitole bude popsáno, jaké položky rozvrhové akce nemusí být možné za všech okolností měnit. V prvé řadě je potřeba, aby vůbec daný rozvrhář (aktuálně přihlášený uživatel) měl právo danou rozvrhovou akci měnit. Toto oprávnění záleží na roli přihlášeného uživatele:

 • FAKULTNI_ROZVRHAR. Fakultní rozvrhář může měnit pouze ty rozvrhové akce, u nichž je uveden jako vlastník.

 • FAKULTNI_SUPERROZVRHAR. Fakultní superrozvrhář může měnit pouze ty rozvrhové akce, u nichž je uveden jako vlastník on anebo nějaký jiný rozvrhář jeho fakulty.

 • UNIVERZITNI_ROZVRHAR, PROREKTOR, ADMINISTRATOR. Uživatelé s těmito rolemi mohou obecně měnit libovolné rozvrhové akce.

Pokud tedy už samotná role uživatele zakazuje změnu dané rozvrhové akce, je akce příslušně graficky zobrazena a nelze u ní měnit vůbec nic. V opačném případě se však stále ještě může stát, že nelze měnit některé z parametrů akce. Jaké jsou tyto parametry a podmínky, kdy je lze měnit:

 • Údaje o čase akce (den, hodina od, hodina do, časová řada, typ týdne, týden od, týden do). V případě, že je akce OBSAZENA (tj. je na ní zapsán alespoň jeden student) a platí, že parametr IS/STAG ZMENA_OBS_RA nepovoluje pro danou fakultu změnu obsazených rozvrhových akcí, pak nelze změnit údaje o čase akce. Výjimkou z tohoto pravidla je stav, kdy má akce uvedenu platnost P — V přípravě — pak lze údaje o čase měnit vždy.

 • Typ akce (přednáška / cvičení / seminář). V případě, že je akce OBSAZENA (tj. je na ní zapsán alespoň jeden student) či pokud je akce součástí skupiny akcí, pak nelze změnit typ akce.

  Zároveň je ještě třeba připomenout vztah typu akce s definicí varianty předmětu — předmět nemůže mít rozvrhové akce takového typu, který má ve variantě předmětu řečeno, že jeho počet jednotek je 0 (je zobrazeno např. v nástroji Předmět). To totiž znamená, že předmět například vůbec nemá mít seminář a tedy není dovoleno semináře vytvářet. Výjimkou jsou opět akce, jejichž platnost je P — V přípravě — ty mohou mít i nepovolený typ. Ovšem v okamžiku, kdy pak budete chtít platnost změnit, musí již typ s nastavením u varianty předmětu souhlasit.

  Typ akce také nelze měnit u akcí, které jsou zařazeny do kroužku.

 • Předmět. V případě, že je akce OBSAZENA (tj. je na ní zapsán alespoň jeden student) či pokud je akce součástí skupiny akcí, pak nelze změnit předmět akce.

  Předmět také nelze měnit u akcí, které jsou zařazeny do kroužku.

 • Plán. V případě, že je akce součástí skupiny akcí, nelze změnit plán za žádných okolností.

 • Vlastník.  Možnost měnit vlastníka rozvrhové akce je odvozena od vaší role v IS/STAG. Jste-li fakultní rozvrhář (FR), vlastníka měnit vůbec nemůžete. Jste-li fakultní superrozvrhář (FS), můžete nastavit jako vlastníka libovolného rozvrháře, který patří do vaší fakulty. Jste-li univerzitní rozvrhář, prorektor či administrátor, můžete nastavit jako vlastníka kohokoliv.

 • Zakázané akce.  Možnost přidávat či ubírat zakázané/povolené akce je omezena tak, aby vždy po provedení příslušné operace stále všichni studenti, kteří jsou na tuto akci zapsáni, splňovali podmínky dané zakázanými/povolenými akcemi. Pokud je obsazení akce nulové, pak lze přidávat a ubírat zakázané akce bez limitu. Naopak přímá změna některé zakázané akce (změna některého z parametrů ZA) je možná POUZE pokud je obsazení nulové, je-li nenulové, nelze provést NIKDY.

Všechny ostatní položky rozvrhové akce lze pak (s ohledem na práva uživatele popsaná nahoře) měnit bez omezení.