Na seznam témat a kapitol (obsah) Nadřízená kapitola

ECTS kompatibilita, mobility studentů, IP&CC

Logo IP&CC Informační zabezpečení mobilit studentů (výjezdy a příjezdy studentů na krátkodobé pobyty) - kooperace několika aplikací portálového rozhrani IS/STAG, samostatná aplikace IP&CC sloužící ke generování a zobrazení informačního katalogu studijních programů, plánu a předmětů. Subsystém je jedním z modulů IS/STAG.

Podpora výjezdů a příjezdů na krátkodobé studijní pobyty

Přístup prostřednictvím portálu se liší podle role uživatele - zvolte oblast, která vás zajímá:

  • Přihlášený uživatel - student: Slouží studentům k evidenci jejich krátkodobých výjezdů / příjezdů na jiné vysoké školy v souladu s ECTS.

  • Přihlášený uživatel - ECTS koordinátor: Má k dispozici v záložce IS/STAG podstránky pro správu studentských krátkodobých výjezdů a příjezdů v souladu s ECTS.

  • Nepřihlášený uživatel - uchazeč: Má k dispozici podstránku ECTS příjezdy na záložce uchazeč - zde je aplikace sloužíci zájemcům o krátkodobý pobyt na vysoké škole o podání žádosti a zadání příslušných údajů.

Information Package & Course Catalogue

Aplikace IPCC slouží ke generování a zobrazení informačního katalogu ECTS. Ten je realizován formou statického webu, vytvořeného generátorem aplikace na základě dat uložených v IS/STAG. Obsahuje základní popis nabízených studijních programů a oborů školy, včetně standardních studijních plánů.

Současně jsou zde uváděny popisy jednotlivých předmětů. Pro lepší orientaci a uživatelskou přívětivost lze při hledání informací o studijních programech a oborech, resp. při výběru studijních předmětů volit různou cestu. Informace o programech a předmětech lze vyhledávat nabízenými rozpadovými stromy, nebo je možno využít vyhledávání podle zvolených atributů.

Co to je vlastně ECTS (European Credit Transfer System)?

ECTS není kreditní systém, ale NORMA, popisující převodní mechanismus klasifikace a kreditního ohodnocení studenta. Kreditní systém ECTS zavádí postupně celá Evropa. V dnešní době tzv. Evropský prostor vysokoškolského vzdělání tvoří již čtyřicet zemí. Jeho hlavní myšlenkou je co nejsnazší mobilita vysokoškolských studentů a učitelů, kterou umožní jednoduchá převoditelnost předmětů absolvovaných v zahraničí.

Certifikát "ECTS Label" je udělován za správnou implementaci evropského kreditního systému ve všech bakalářských a magisterských programech. Certifikát "DS Label" je oceněním za udílení dodatku k diplomu všem absolventům.

An ECTS label will be awarded to institutions which apply ECTS the proper way in all first and second cycle degree programmes. The label will raise the profile of the institution as a transparent and reliable partner in European and international cooperation. The criteria for the label will be: a Course Catalogue (online or hard copy) in two languages (or only in English for programmes taught in English), use of ECTS credits, samples of learning Agreements, Transcripts of Records and proofs of academic recognition.