Modul studentského hodnocení kvality výukyNa seznam témat a kapitol (obsah) Nadřízená kapitola

Logo Kvality výuky Plně elektronický systém pro generování, vyplňování i vyhodnocování dotazníku v anketách hodnocení kvality výuky a služeb. Výsledky hodnocení slouží jako jeden z nástrojů při vytváření zpětné vazby mezi učitelem a jeho studenty. Systém je jedním z modulů IS/STAG.

Studentské hodnocení kvality výuky v portálu

Přístup prostřednictvím portálu se liší podle role uživatele - zvolte oblast, která vás zajímá:

  • Přihlášený uživatel - student: Má k dispozici portletovou stránku Moje studium / Hodnocení kvality. Ta obsahuje portlet umožňující studentovi vyplnit anketní dotazník studentského hodnocení kvality vyuky. Výsledky hodnocení má pak k dispozici podle daných pravidel na záložce Kvalita výuky - ta obsahuje řadu podstránek s aktualními i staršími výsledky anket, vyjádřením vedení univerzity a fakult a popis pravidel a náležitostí celého procesu a zpracování hodnocení.

  • Přihlášený uživatel - vyučující, vedoucí katedry, děkan: Má k dispozici 2 podstránky záložky Moje výuka: Podstránku Kvalita výuky, obsahující aplikaci k prohlížení výsledků anket předmětů vyučujícího a umožňující vložení reakce na připomínky. Vedoucí katedry a děkan mají pak pávo prohlížet výsledky a vkládat případné reakce na připomínky u všech předmětů své katedry/fakulty. Na podstránce Vyjádření k anketě pak mohou vedoucí kateder, děkani a prorektor(ka) pro studijní záležitosti vkládat reakce vedení na proběhlé ankety. Zpravidla mají v portálu také roli vyučující, proto je aplikace umístěnna v záložce Moje výuka.

  • Přihlášený uživatel - administrátor aplikace Kvalita výuky: Má k dispozici administrátorskou část aplikace. V této části aplikace může vytvářet nové typy anket, tvrzení, sady odpovědí a provádět vypsání/spouštění anket hodnocení kvality výuky.

  • Nepřihlášený uživatel: Má k dispozici podstránky Kvality výuky, ale bez Vyjádření vedení univerzity a fakult a bez Průběžných výsledků.