Na seznam témat a kapitol (obsah) Nadřízená kapitola

Podpora výuky - správa semestrálních prací

Logo podpory výuky Systém IS/STAG integrovaný v portálovém rozhraní, obsahující evidenci známek/předmětů/studentů. Je předurčen k napojení dalších nadstavbových aplikací, které již nesouvisí s administrací studia, ale souvisí s výukou. Tyto aplikace využívají data z IS/STAG (kdo studuje jaký předmět, kdo jaký učí,…), ale slouží k účelu podpory některých často opakovaných činností vyučujících a studentů.

Systém je jedním z modulů IS/STAG, obsahuje (zatím) následující aplikace: