Akce

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Na stránce Portál ZČU > Univerzita > Akce vidíte seznam akcí univerzity evidovaných v systému INIS na jeden rok dopředu. Tento seznam je k dispozici též na http://portal.zcu.cz/akce jako prostý text, HTML stránka, HTML fragment a RSS kanál. Data ze stejného zdroje mohou být zobrazena na dalších portálových stránkách pomocí portletu Aktuální akce univerzity.

Novou akci může vložit každý zaměstnanec ZČU pomocí portletu Moje akce. Vzniká tak celouniverzitní seznam akcí, do kterého mohou všichni přispívat, a ze kterého mohou všichni čerpat. Data akcí jsou uložena v systému INIS, a lze je několika různými způsoby snadno exportovat do jiných aplikací nebo filtrovaně zobrazovat na vašich webech. Za vložená data zodpovídá jejich autor, který je může dále editovat nebo smazat. Prostřednictvím systému INIS mohou data dále upravovat pověřené osoby za jednotlivá pracoviště a tisková mluvčí ZČU.

Aktuální akce univerzity

Portlet Aktuální akce univerzity slouží k zobrazení akcí pořádaných univerzitou. V přehledu akcí je zobrazen datum zahájení akce a její název. Kliknutím na název, se zobrazí se všechny detaily dané akce včetně pořadatelů a kontaktů na ně.

Standardně se zobrazují pouze akce, které se právě konají anebo se teprve budou konat.

Moje akce

Portlet Moje akce slouží k přidávání nových akcí a jejich úpravám. Portlet dovoluje přidat novou akci, editovat její parametry a smazat ji. Uživatel má právo editovat a mazat pouze ty akce, které sám vytvořil.

Během práce se portlet přepíná mezi několika režimy:

  • V režimu zobrazení uživatelových akcí je zobrazen seznam akcí, které jste uživatel někdy vytvořil. Odtud je může přímo smazat, případně se přepnout do režimu editace vybrané akce kliknutím na název akce nebo ikonku . Kliknutím na odkaz Přidat novou akci se portlet přepne do režimu přidání nové akce.

  • V režimu přidávání nových akcí se vypisují nové akce. Návrat do režimu zobrazení se provede kliknutím na odkaz Jít zpět na seznam akcí ve spodní části portletu.

  • V režimu editace vybrané akce uživatel může měnit její parametry a přidávat/ubírat její organizátory. Organizátory mohou být buď oddělení univerzity anebo přímo jednotlivé osoby. Návrat do režimu zobrazení (bez uložení akce) se provede kliknutím na odkaz Jít zpět na seznam akcí ve spodní části portletu.

Poznámka

Akce, které už proběhly, není nutné ručně mazat. Akce samy zmizí ze zobrazovacích portletů (Aktuální akce univerzity), protože ty berou v úvahu pouze praávě probíhající nebo budoucí akce.