Portálový rozcestník

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Na úvodní stránce portálu se nachází mimo jiné i portlet nazvaný Rozcestník. Obsah, který tento portlet zobrazuje je úzce navázaný na identitu přihlášeného uživatele. Pro běžné uživatele portlet neposkytuje žádné složité funkce; i proto je tento text je určen primárně pro administrátory portálu.

Portálový rozcestník je jednoduchý portlet, který zobrazuje různý obsah na základě identity uživatele. Rozlišení uživatelů je jednak na přihlášené a nepřihlášené, na základě jejich STAGovské role (student, vyučující, …).

Portlet, resp. jeho nastavení je rozdělené do tzv. bloků. Každý takový blok má na starosti zobrazení určité informace podle daných pravidel (nastavení bloku). Počet bloků, které portlet používá není nijak omezen.

V současné době nabízené bloky slouží pro zobrazení specifických informací z IS/STAG pro studenty a vyučující, blok který zobrazí libovolný text (i HTML) pro studenty 1. ročníku a dva bloky, které zobrazí libovolný text/HTML pro skupinu uživatelů.

Portlet zobrazený studentem

Obrázek 812. Portlet zobrazený studentem. 

Portlet zobrazený vyučujícím

Obrázek 813. Portlet zobrazený vyučujícím. 

Portlet zobrazený studentem prvního ročníku

Obrázek 814. Portlet zobrazený studentem prvního ročníku. 

Nabízené bloky

Aktuální nabídka bloků se bude podle zájmu uživatelů a správců rozšiřovat.

  • Static text. zobrazuje se libovolný text/HTML. K dispozici je HTML komfortní WYSIWYG editor a široké nastavení viditelnosti bloku — přihlášení/nepřihlášení a všechny STAG role podporované v portálu. Viditelnost je možné omezit i časově (od — do).

  • Rozkliknutelny staticky text. možnosti nastavení stejné jako předchozí blok, s tím rozdílem, že zobrazuje pouze titulek a celý obsah až po rozkliknutí titulku.

  • Stag — Všichni vyučující. blok, který zobrazuje odkazy do IS/STAG — jednak obecné odkazy do části Moje výuka (rozvrh učitele, vypsané termíny, hromadný e-mail) a dále všechny předměty, které uživatel momentálně vyučuje s odkazy na rozvrh, vypsání termínu, zadávání známek, courseware a odevzdávání prací. Bez nastavení viditelnosti.

  • Stag — Všichni studenti. blok, který zobrazuje odkazy do IS/STAG — jednak obecné odkazy do části Moje studium (předzápis / vizualizace, rozvrh studenta, závazky a pohledávky a vypsané zkoušky) a dále všechny předměty, které uživatel momentálně studuje s odkazy na rozvrh, courseware a odevzdávání prací. Bez nastavení viditelnosti.

  • Stag — Studenti 1. ročníku. blok zobrazující libovolný text/HTML, který je viditelný pouze pro studenty prvního ročníku (typicky bude obsahovat nejdůležitější a nejhledanější odkazy — předzápis, stipendia,…). Bez nastavení viditelnosti.

Přidání bloků do portletu, jejich nastavení

Přidávání bloků do portletu i následné nastavení jak zobrazovaného obsahu tak i viditelností se provádí v editačním modu portletu (viz obrázek). Všechny nabízené bloky jsou zobrazeny v pravé části portletu, odkud je možné je myší přetáhnout do levé části. Tím se blok přidá do portletu. Pořadí bloků lze opět měnit přetažením myší na požadovanou polohu, ikonka křížku () slouží k odstranění bloku z portletu. U bloků, které mají nějaké vlastní nastavení (obsahu či viditelnosti) lze toto nastavení měnit po kliknutí na ikonku tužky ().

Portlet zobrazený studentem prvního ročníku

Obrázek 815. Portlet zobrazený studentem prvního ročníku.