DEMO IS/STAG

DEMO portál, zkuste si vše nanečisto!

Logo Web services Portálové DEMO rozhraní pro pokusy a školící účely je dostupné na adrese stag-demo.zcu.cz Demo portál obsahuje všechny portálové aplikace IS/STAG, umožňuje přihlášení za různé typy uživatelů a je provozován na technologii JBoss portlet container splňující normu JSR168.

DEMO nativního klienta

K otestováni aplikace je nutné mít nainstalovaného nativního klienta IS/STAG . Získání tohoto klienta je možné na adrese stag@service.zcu.cz. Pro testování aplikace je určena DEMO databáze. Tato databáze je generována každý týden z provozní databáze ZČU, přičemž veškeré osobní údaje, výsledky studia a další citlivé údaje jsou přepsány náhodně vygenerovanými hodnotami. Pro přístup k této databázi je nutné nakonfigurovat síťové připojení komponenty SQL*Net. V adresáři ORACLE_HOME/net80/admin (kde ORACLE_HOME je adresář, kam byl nainstalován klient aplikace, např. C:\orant) je nutné vytvořit soubor tnsnames.ora s následujícím obsahem:

demo = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
						 (HOST = atreus-v.zcu.cz)
						 (PORT = 1521))               
                                      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
						 (HOST = pelops-v.zcu.cz)
						 (PORT = 1521)) 
		(CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) 
				(SERVICE_NAME = DEMO_SERVICE) 
				(FAILOVER_MODE = (TYPE = SELECT) 
						 (METHOD = BASIC) 
						 (RETRIES = 180) 
						 (DELAY = 5))
		)
	)

V témže adresáři je nutné smazat soubor sqlnet.ora, který zde vytvořil instalátor Oracle. Aplikace se spouští příkazem ifrun60 D_LOGIN.FMX (je vhodné si vytvořit zástupce s tímto příkazem). Přihlašovací obrazovku je pak nutné vyplnit následovně (heslo je demo):

demo
Přihlašovací obrazovka aplikace nativního klienta IS/STAG

Uživatel INSTALL je administrátorem systému, běžné uživatele naleznete ve formuláři Systém - > Správa uživatelů. Všichni uživatelé mají heslo demo. K dispozici jsou všechny funkce systému kromě možnosti modifikovat, rušit či zakládat nové uživatele a změny uživatelských rolí.  Zde je k dispozici webový přístup do DEMO databáze. Funkce jsou shodné jako v ostré databázi. Všechna hesla jsou nastavena na řetězec demo.