Aplikace WebAccess — uživatelské rozhraní webových služeb

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tato aplikace slouží jako uživatelské rozhraní, prostřednictvím něhož můžete volat většinu z Webových služeb systému IS/STAG.

Webové služby jako takové umožňují číst a zapisovat data uložená v IS/STAG za použití jednotného formátu dle specifikací Webových služeb, jsou přímo určeny k integraci IS/STAG s dalšími systémy (například s WWW stránkami kateder, které si ze IS/STAG mohou číst aktuální informace o předmětech, učitelích … Dále pak i na externí softwarové systémy, například systémy pro správu budov, financí atd.). Nápověda k samotným Webovým službám je k dispozici zde. Dále se budeme zabývat již jen touto nadstavbovou aplikací.

Každý uživatel, který chce tuto aplikaci používat, se musí nejprve přihlásit k serveru Webových služeb nad IS/STAG. Po zadání adresy URL této aplikace dojde okamžitě k přesměrování na přihlašovací stránku Webových služeb:

Přihlášení

Obrázek 446. Přihlášení. 

Webové služby obsahují mnoho veřejně přístupných služeb, tj. služeb, které lze volat i bez nutnosti přihlášení k IS/STAG. Pokud vám stačí tyto veřejně přístupné služby, můžete se přihlásit jako anonymní uživatel.

Ve výchozí instalaci aplikace je aktivní pouze přihlašování STAGovské, tj. ověřování uživatelů vůči IS/STAG databázi. Uživatelé tedy musejí použít svoje IS/STAG uživatelské jméno (v případě studentů se např. jedná o osobní čísla) a heslo. Webové služby lze ale nakonfigurovat tak, že mohou umožňovat i ověřování uživatelů vůči jinému systému, se kterým je IS/STAG svázán. V případě Západočeské Univerzity je tímto systémem ORION. Zde jsou uživatelé ověřování vůči autoritě Kerberos a po úspěšném přihlášení si mohou vybírat ze svých IS/STAG identit — je to proto, že jedna ORION identita může mít více rolí v IS/STAG. Záleží tedy na nastavení konkrétní instalace aplikace, kolik přihlašovacích formulářů bude na stránce k dispozici.

Po úspěšném přihlášení budete přesměrováni zpět na původní adresu — na aplikaci WebAccess. Zde již nahoře uvidíte informaci o tom, kdo je aktuálně přihlášen a jakou roli daný uživatel v IS/STAG má. Možné role jsou: ST (student), VY (vyučující), KA (katedra), FA (tajemník fakulty) a další. Podle role uživatele se odvíjí seznam služeb, které má oprávnění volat.

Přihlášený uživatel

Obrázek 447. Přihlášený uživatel. 

V případě přihlášení přes ORION identitu se uživateli nabízí výběr více rolí v IS/STAG, které může přepínat:

Přihlášený uživatel, přepínání rolí

Obrázek 448. Přihlášený uživatel, přepínání rolí.