Webové rozhraní pro volání služeb

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Abychom práci s Webovými službami ještě zjednodušili běžným uživatelům a navíc přidali některé další funkce, byla vytvořena aplikace WebServices Web Access — Webový přístup ke službám. Existují tedy přehledné WWW stránky, které uživateli umožní pohodlný výběr požadované služby, zadání jejích parametrů do připraveného formuláře a spuštění služby.

Toto webové rozhraní je sice samostatná aplikace, ale obvykle běží na stejném serveru jako aplikace Webových služeb a pro uživatele budou obě aplikace víceméně splývat. Zde naleznete nápovědu k nadstavbové aplikaci.