Co to je Webová služba

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Webová služba je z pohledu uživatele (klienta) nějaké místo na webu (má svojí adresu URL), na kterém se provádí nějaká určená operace. Tato operace v našem případě typicky buď čte nebo zapisuje data do IS/STAG. Každá taková operace může mít nějaké vstupy — ať triviální (např. akademický rok) po celé seznamy položek, třeba seznam známek určený k zapsání. Obdobně má pak taková operace i svoje výstupy.

Jsou implementovány dva standardy Webových služeb. Prvním standardem určeným především pro komunikaci typu stroj-stroj jsou WebServices (SOAP služby). Více technických informací naleznete na druhé záložce Technické informace.

Druhým typem služeb jsou tzv. služby podle REST. Ty jsou blíže uživatelům lidem a jednodušším komunikacím typu stroj-stroj — hodí se například na získávání jednoduchých dat z IS/STAG třeba na zmíněné WWW stránky kateder. Tyto služby fungují tak, že po přístupu na přesně danou adresu URL získáte přímo XML soubor s výstupem služby. Tedy například na adrese:

https://stag-demo.zcu.cz/ws/services/rest/kalendar/getHarmonogramRoku

získáte harmonogram aktuálního akademického roku. Těmto službám se předávají parametry klasicky HTTP GET metodou, tedy chcete-li harmonogram roku 2007, zapíšete:

https://stag-demo.zcu.cz/ws/services/rest/kalendar/getHarmonogramRoku?rok=2007

Následuje ukázka, jak lze výsledek volání služby převést přímo do formátu pro Microsoft Excel:

https://stag-demo.zcu.cz/ws/services/rest/kalendar/getHarmonogramRoku?outputFormat=XLS

Obdobně lze volat téměř všechny čtecí služby. Získané XML není ledajaké, má svůj přesný formát — XML Schema. XML schema požadavku i odpovědi konkrétní webové službě je k dispozici z WSDL souborů, které jsou každé službě přiřazeny a odkaz na ně najdete v seznamu služeb (viz dále).