Vypisování VŠKP — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží vyučujícím a uživatelům s rolíKatedra, k vypisování VŠKP. Vedoucí katedry, děkan a případně garant oboru mohou zadaná témata schválit resp. zamítnout. Aplikace je přístupná na záložce Moje výuka, na podstránce Zadávání VŠKP. Aplikaci tvoří dva portlety:

  • Portlet Informace o uživateli: slouží k výběru role, kterou chce pro svou činnost v IS/STAG uživatel použít — pokud jich má k dispozici více (role katedra pro sekretářku, více rolí z důvodu výuky na více katedrách apod.). Vybranou roli uživatel může kdykoliv změnit, portlet je přístupný na všech podstránkách IS/STAG. Podrobnosti naleznete v kapitole Vyučující v IS/STAG.

  • Portlet Vypsání VŠKP.