E-learningové kurzy — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Ve vyhledávacím formuláři si uživatel omezí předměty, se kterými chce pracovat. Pro vyučujícího jsou automaticky vyhledány předměty aktuálního ak. roku a semestru. Mezi vyhledanými předměty se pak uživatel může přepínat v jejich seznamu. Po výběru předmětu se objeví dostupné operace nad daným předmětem.

Studenti

V této záložce je seznam studentů kurzu. Studenta lze kurzu smazat kliknutím na křížek.

Zápočet před zkouškou

Zde si uživatel může převádět hodnocení zápočtu před zkouškou z LMS Moodle do IS/STAG. Ve sloupečku Výsledek kurzu je vidět, jaké hodnocení je uloženo v LMS Moodle. Učitel pak může vyplnit hodnocení, pokus, datum a stisknout Uložit. Pokud jsou nastaveny výchozí hodnoty pro hodnocení, pokus a datum, tak se tyto hodnoty předvyplní u daného studenta.

Zkoušky / Zápočty

Stejné možnosti jako v předchozí záložce, jen se zde upravuje hodnocení ze zápočtu resp. zkoušky. Navíc zde uživatel může přidat bodové hodnocení.