Informace o přijímacím řízení — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
Informace o přijímacím řízení

Obrázek 497. Informace o přijímacím řízení. 

Uchazeč musí nejprve zadat údaj či údaje, podle kterých se na přijímacím řízení identifikoval (např. rodné číslo, univerzitní číslo atd. — dle požadavků konkrétní školy). Poté se zobrazí seznam přijímacích řízení, která uchazeč absolvoval.

Po kliknutí na jednotlivé přijímací obory jsou v detailech zobrazeny veškeré dostupné informace o uchazeči, o vybraném oboru, rozhodnutí i rozpis jednotlivých částí (zkoušek) přijímacího řízení. Veškeré informace, které jsou v danou chvíli uvedeny, záleží na tom, zda je daná fakulta již má k dispozici a zda se je již rozhodla zveřejnit.