Elektronická přihláška — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží zájemcům o studium k podání elektronické přihlášky ke studiu.

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 498. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce.