Mapa IS/STAG v portálu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Mapa portálového rozhraní IS/STAG vytvořena a udržována pro potřeby vývoje v programu Freemind 0.9. Stav mapy je zachycen přibližně k dubnu roku 2009. Modře zobrazené části jsou plánovány k uveřejnění v blízké budoucnosti a momentálně jsou některé ve stavu testování. Mapa je rozdělena do obrázků podle jednotlivých záložek portálového rozhraní IS/STAG a ostatní záložky Portálu ZČU nepokrývá.

Barevná legenda mapy portálového rozhraní IS/STAG

Obrázek 17. Barevná legenda mapy portálového rozhraní IS/STAG. 

Záložka Moje studium

Obrázek 18. Záložka Moje studium. 

Záložka Moje výuka

Obrázek 19. Záložka Moje výuka. 

Záložka Prohlížení — technicky pouze jediný portlet

Obrázek 20. Záložka Prohlížení — technicky pouze jediný portlet. 

Záložka IS/STAG

Obrázek 21. Záložka IS/STAG. 

Záložka Kvalita výuky

Obrázek 22. Záložka Kvalita výuky. 

Záložka Uchazeč

Obrázek 23. Záložka Uchazeč.