Flashové aplikace v IS/STAG

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Co je to Flash?

Rozšířená webová (nejen) technologie používaná k tvorbě různých animací, ale i celých webových aplikací. V portálovém rozhraní IS/STAG je touto technologií vytvořeno několik aplikací nebo jejich částí (Vizualizace, Správa skupin studentů, atd.) Pro tvorbu aplikací je použit jazyk a framework Flex.

Instalace přehrávače Flash

Většina moderních internetových prohlížečů má již přehrávač Flash nějakým způsobem integrován, nejčastěji formou zásuvného modulu (plug-in). Ten má prohlížeč v sobě instalován buďto automaticky, nebo si o jeho instalaci řekne sám v případě, že webová stránka obsahuje nějaké části vytvořené jako objekty Flash a potřebný plug-in zatím prohlížeč nemá instalován. V tom případě postupujte podle pokynů v prohlížeči, který vás sám navede, nebo můžete využít instalační stránku firmy Adobe. Plug-in se instaluje pouze před prvním použitím, od té chvíle je již v prohlížeči integrován. Může se stát, že plug-in časem zastará a bude nutná instalace novější verze; ta probíhá opět podobným způsobem, prohlížeč vás k instalaci sám vyzve a povede vás.

Instalační stránka firmy Adobe

Obrázek 5. Instalační stránka firmy Adobe. 

Další informace

Obecně se Flash používá také k vytváření animací a her, výsledné soubory lze přehrávat i mimo prohlížeč. Tento způsob využití ale aplikace portálového rozhraní IS/STAG nevyžadují a ani tedy neumožňují. Další popis technologie Flash je k dispozici zde.

Aplikace portálového rozhraní IS/STAG, pro něž je nutná technologie Flash v prohlížeči: