Výjezdy studentů na krátkodobý pobyt — Záložka Programy financování

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka Programy financování je určena pro uživatele s rolí Koordinátor instituce. Koordinátor instituce zde zakládá nebo upravuje jednotlivé programy fiannacování.

V horní části záložky se nachází seznam již vytvořených programů financování. Nový program financování lze založit buďto kliknutím na odkaz 'Vložit nový program financování' nebo si vytvořit kopii od některého již stávajícího programu financování. Založení nového programu financování formou kopíe již stávajícího programu a následnou úpravou této kopie je doporučený postup. V takovém případě nebudete muset znovu naklikávat jednotlivé zóny států a státy v nich pro nový program financování.

Detail programu financování si lze zobrazit kliknutím na pořadové číslo u konkrétního programu financování.

Záložka Detail

Záložka Detail obsahuje formuář pro založení/editaci stávajícího programu financování. Jde v podstatě pouze o dvě formulářová políčka a to Název programu a volbu financování (položky domény FINANCOVANI).

Záložka Detail

Obrázek 361. Záložka Detail. 

Záložka Zóny států

Záložka Zóny států obsahuje seznam zón států pro které je daný program financování použitelný. U každé zóny států lze jaká částka je pro cestování do této zóny určena pro studenta nebo zaměsntnace a to pro studijní nebo pracovní mobiltu, tedy buďto příjezd nebo výjezd.

V záložce Přiřazené státy se pak určují státy spadající do dané zóny.

Záložka Zóny států

Obrázek 362. Záložka Zóny států. 

Záložka Přiřazeno u grantů

Záložka Přiřazeno u grantů obsahuje seznam grantů u nichž je daný program financování použit.

Záložka Přiřazeno u grantů

Obrázek 363. Záložka Přiřazeno u grantů.